سومین شماره دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی به چاپ رسید

کارگاه ها و دوره های آموزشی

در این شماره می‌خوانید:

۱

آموزش ریاضی چه نیست؟!

 

صفحه ۱-۲۴

 

زهرا گویا

   

۲

ویژگی‌های مسائل کلامی ریاضی دوره راهنمایی و راهکارهای تسهیل فرایند حل آن‌ها

 

صفحه ۲۵-۴۶

 

مجید حق وردی

   

۳

رد پای آموزش ریاضی واقعیت‌مدار در ریاضیات مدرسه‌ای در ایران

 

صفحه ۴۷-۷۰

 

سهیلا غلام‌آزاد

   

۴

بررسی کتاب‌های درسی ریاضی دوره متوسطه از شروع آموزش رسمی در ایران

 

صفحه ۷۱-۹۲

 

مانی رضایی

   

۵

مدل‌سازی و کاربردها: گزارش یک پژوهش

 

صفحه ۹۳-۱۱۶

 

ابوالفضل رفیع پور

   
 

۶

بررسی فرایند طرح‌ مسئله در آموزش ریاضی

 

صفحه ۱۱۷-۱۴۰

 

مجتبی اسکندری؛ ابراهیم ریحانی

   
 

۷

ارایه الگویی برای ارتقای توانمندی معلمان دوره ابتدایی، به منظور پرورش استدلال جبری و تفکر تابعی دانش‌آموزان

 

صفحه ۱۴۱-۱۶۲

 

نسیم اصغری

     

لینک دوفصلنامه

دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی – فهرست مقالات