دکتر سعیدی رضوانی استاد تلاشگر رشته مطالعات برنامه ریزی درسی در سال ۱۳۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا

جناب آقای دکتر سعیدی رضوانی

استاد تلاشگر رشته مطالعات برنامه درسی در سال ۱۳۸۸

با سلام،

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء جنابعالی را به  مرتبه دانشیاری تبریک و تهنیت عرض می نماید.

امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر جنابعالی  بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به  چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد.

سلامت و شادکامی حضرتعالی را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.

 

دکتر مجید علی عسگری

رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران