استاد تلاشگر در سال ۱۳۹۳

کارگاه ها و دوره های آموزشی
با نام خدا

سرکار خانم دکتر پروین احمدی
استاد تلاشگر رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه الزهرا در سال ۱۳۹۳
با سلام و احترام

 انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ارتقاء سرکارعالی از مرتبه استادیاری به دانشیاری را تبریک و تهنیت عرض می نماید. امید است در آینده نزدیک شاهد توفیقات افزون تر سرکارعالی بوده و انجمن از پشتوانه های مستحکم علمی در فرایند دستیابی به چشم انداز پیش بینی شده در برنامه راهبردی خود بیش از پیش برخوردار گردد. سلامت و شادکامی شما را از درگاه ایزد سبحان مسئلت می نمایم.
دکتر علیرضا عصاره رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران