تبریـــــــک رئیس انجمن مطالعات برنامه درسی به مناسبت فرارسیدن بهار

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دوستان ارزشمند و  فرهیخته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با سلام و ارادت به محضر پرفروغتان

روزهای پایانی اسفند ماه سال ۹۳ نوید تغییر و تحول و نوسازی طبیعت را با مژده سرسبزی و نشاط طبیعت و در نماد تحویل سال به ذهنهایمان متبادر می‌سازد. ما ایرانیان از دیرباز این سنت حسنه شادمانی و تبریک به همدیگر را که جلوه ای از روحیه خدادادی زیبا شناسی است و نشانی از دریافت و درک عظمت خالقی تواناست که با ترسیم گریهای خلاقانه و مبتنی بر معماری و روانشناسی مخلوقاتش نشاط و وجد را برکام و دل و وجودشان ارزانی می بخشد،در آغاز سال جدید انجام می‌دهیم تا بگوییم خدایمان با تغییر و تحول و نوسازی و نوگرایی طبیعت، شهد شادمانی را در نگاه های زیبانگر و زیبا بین هدیه میکند. پس  ای انقلاب کننده در قلب‌ها و دیده ها و ای تحول بخش به احوالات ساکت و راکد بندگان و ای تدبیر کننده روز و شبمان، احوالات تمامی ما و خانواده و فرزندانمان را در سال نو به احسن حال تدبیر فرموده و مقدر گردان. و بر ما منت تربیت نسل ستوده ای را ارزانی دار که خود در قرآن کریمت از وی ترسیم نموده‌ای. امین

با ادب و احترام و تبریک سال نو

علیرضا عصاره

روزهای پایانی اسفندماه

۹۳