اطلاعیه یازدهمین همایش ملی ارزیابی کیفیت نظام های دانشگاهی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

 
سطح برگزاری: ملی
 
اطلاعات برگزاری همایش
 

 

برگزار کننده: دانشگاه تبریز

مکان برگزاری: تبریز –  دانشگاه تبریز

امکان ارسال مقاله: بله
 

حوزه های تحت پوشش:   علوم تربیتی و آموزشی
 
تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری: 6 و ۷ اردیبهشت 1396

آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات: 30 بهمن 95

آخرین مهلت ارسال اصل مقالات: 30 بهمن 95

اعلام نتایج داوری اصل مقالات:  21 اسفند ۹۵
 

اطلاعات تماس

دبیر علمی کنفرانس: دکتر محمدتقی اعلمی

دبیر اجرایی کنفرانس: دکتر فیروز محمودی

تلفن تماس با دبیرخانه: 5-33392104-041

وب سایت همایش: conf.isc.gov.ir/qaus
 

محورهای همایش
 • مبانی فلسفی و کیفیت دربرنامه درسی آموزش عالی
 • رویکردها، نظریه ها، الگوها، اصول و مفاهیم کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • بازار کار و کیفیت عناصر برنامه درسی دانشگاهی
 • آموزش و کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • پژوهش و توسعه کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • مطالعات تطبیقی و کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • کیفیت خرده نظام های آموزشی قبل از دانشگاه و ارتباط با کیفیت نظام های دانشگاهی
 • اخلاق، معنویت و باورهای دینی و ارزشی و کیفیت در نظام های دانشگاهی
 • اسلامی کردن علوم انسانی و کیفیت نظام های دانشگاهی
 • نقش ارزیابی دروندادها و بردوندادها در کیفیت پیامدهای نظام های دانشگاهی
 • اجرا، تغییر و بهسازی برنامه های درسی دانشگاهی و کیفیت نظام های دانشگاهی
 • سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و ارتباط با کیفیت نظام های دانشگاهی
 • مقایسه ارزیابی کیفیت در موسسات صنعتی و عیردولتی با کیفیت نظام های دانشگاهی
 • سایر زمینه ها و موضوعات مرتبط