نشست علمی- ماهانه تیر ۹۰

کارگاه ها و دوره های آموزشی
نشست علمی- ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
۲۹ تیرماه ۱۳۹۰
با موضوع:
تحقیقات آمیخته در برنامه درسی

 

 
محل برگزاری:
خانه اندیشمندان ایرانی
خیابان کریم خان- خیابان استاد نجات الهی- نبش خیابان ورشو
ساعت ۱۰ الی ۱۲
سخنران جلسه
دکتر علی اکبر خسروی

اعضاء میزگرد:
دکتر محرم آقازاده- دکتر عزیزاله تاجیک اسمعیلی