صورتجلسه هیات مدیره ۲۷ خرداد ۹۴

کارگاه ها و دوره های آموزشی

صورتجلسه هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

مورخ ۲۷/۰۳/۹۴

محل برگزاری: دانشگاه فرهنگیان

حاضرین در جلسه: جناب آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر عصاره، دکتر علی عسگری، دکتر حسینی خواه، دکتر صفایی موحد

سرکار خانم‌ها: دکتر صمدی و خسروی

مدعوین : جناب آقایان دکتر موسی‌پور، دکتر حاتمی و دکتر صادقی

غایبین: جناب آقایان دکتر ملکی و دکتر امانی طهرانی

دستور جلسه:

–          تصمیم‌گیری درخصوص سفر مطالعاتی به کشور مالزی

–          تصمیم‌گیری درخصوص انتخاب مدعوین جلسات هیات مدیره

–          بازنگری درخصوص مسئولیت کمیسیون‌ها و سردبیران

در ابتدای جلسه از جناب آقایان دکتر حاتمی، دکتر موسی‌پور و دکتر صادقی به پاس قدردانی از زحماتشان توسط آقای دکتر عصاره تقدیر و تشکر شد.

تصمیمات جلسه:

–          در ادامه جلسه متن پیش نویس سوگندنامه که توسط آقای دکتر علی عسگری آماده شده بود قرائت شد و مقرر گردید آقای دکتر حسینی خواه با توجه به نظرات اعضا ویراش و اصلاح نمایند و در جلسه بعدی و با حضور اساتید امضا و قرائت شود.

–          امور مربوط به هماهنگی و پیگیری سفر مطالعاتی (کشور مالزی ۸ لغایت ۱۶ مردادماه) به آقای دکتر صفایی موحد و دکتر صادقی محول شد و مقرر شد برنامه های اینچنینی در آینده حتما از مجرای تایید کمیسیون بین الملل انجمن عبور کنند.

–          مصوب شد علاوه بر اعضاء اصلی هیات مدیره که متشکل است از: جناب آقایان دکتر مهرمحمدی، دکتر ملکی، دکتر عصاره، دکتر علی عسگری، دکتر حسینی خواه، دکتر امانی طهرانی، دکتر صفایی موحد و خانم دکتر پروین صمدی از روسای کمیسیون‌ها و اساتید علاقمند نیز در جلسات دعوت به عمل آید که لیست مدعوین به شرح زیر اعلام شد.

 

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

نام و نام خانوادگی

سمت

۱٫ دکتر فتحی واجارگاه

سردبیر

۹٫ دکتر میرزابیگی

مسئول کمیسیون ترویج علم

۱۷٫ دکتر محمدرضا امام جمعه

مسئول سیگ تربیت معلم

۲٫ دکتر نعمت الله موسی‌پور

سردبیر

۱۰٫ دکتر خسروی

مسئول کمیسیون پژوهش

۱۸٫ جواد یزدانی

 

۳٫ دکتر زهرا گویا

 

۱۱٫ دکتر محمد جوادی پور

مسئول کمیسیون ترویج علم- مسئول سیگ تربیت بدنی

۱۹٫ دکتر فرهاد سراجی

مسئول سیگ فاوا

۴٫ دکتر عباس صدری

 

۱۲٫ دکتر صادقی

مسئول سیگ فرهنگ

۲۰٫ دکتر علی نوری

مسئول سیگ عصب شناسی

۵٫ دکتر جواد حاتمی

 

۱۳٫ دکتر محمد آرمند

مسئول کمیته انتشارات

۲۱٫ دکتر سهیلا غلام آزاد

مسئول سیگ برنامه درسی ریاضی

۶٫ دکتر محبوبه عارفی

 

۱۴٫ دکتر رضا نوروززاده

 

۲۲٫ دکتر صمد ایزدی

 

۷٫ دکتر رضوان حکیم زاده

 

۱۵٫ دکتر زهرا نیکنام

 

 

 

۸٫دکتر نرگس کشتی آرای

مدیر داخلی فصلنامه

۱۶٫ دکتر غلامعلی احمدی

 

 

 

 

–          مصوب شد در جلسه بعدی (مورخ ۱۰ تیر ماه) از رؤسای کمیسیون‌ها و گروپ‌ها دعوت شود تا در جلسه گزارشی از عملکرد شان در دوره قبلی ارائه دهند تا با آگاهی لازم از کارهای انجام شده درباره ادامه کار روسای کمیسیون‌ها و مسئولان گروپ‌ها تصمیم‌گیری شود.

–          درباره ادامه کار گروپ ها مسئولان فعلی برای فعال سازی و حرکت بر اساس  تعهدات برنامه ای تشویق و ترغیب خواهند شد. در صورت عدم تمایل با توجه به آیین نامه گروپ‌ها مسئولیت گروپ به شخص دیگری واگذار یا اعتبارشان خاتمه یافته اعلام می شود.

–          درخصوص ادامه کار سردبیران مقرر شد با توجه به اتمام دوره سه ساله آقای دکتر مهرمحمدی با آقای دکتر فتحی (سردبیر دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی)،  آقای دکتر موسی‌پور (سردبیر فصلنامه مطالعات برنامه درسی)  و آقای دکتر مزیدی (سردبیر دوفصلنامه مشترک انجمن و دانشگاه شیراز) جهت انتقال مسئولیت به فرد صاحب صلاحیت دیگری طرح موضوع کنند و در جلسه آینده با حضور خودشان در این زمینه تصمیم ‌گیری شود.

–          برنامه سالانه انجمن پس از تعیین تکلیف روسای کمیسیون ها، به تفکیک کمیسیون‌ها برای ۹ ماه باقی مانده از سال ۱۳۹۴ تدوین و به تصویب خواهد رسید.

–          درخصوص برگزاری چهاردهمین همایش سالانه انجمن آقای دکتر مهرمحمدی موضوع کیفیت برنامه درسی دوره ابتدایی را پیشنهاد کردند که مقرر شد در جلسات بعدی طرح موضوع شود و اعضا موضوعات خود را نیز پیشنهاد دهند و زمان برگزاری همایش اردیبهشت ماه سال ۹۴ باشد.

–          جلسه بعدی هیات مدیره چهارشنبه۱۰ تیرماه  ساعت ۱۴ الی ۱۶ دانشگاه فرهنگیان