تبریک

کارگاه ها و دوره های آموزشی

برادر ارجمند جناب آقای دکتر کورش فتحی واجارگاه
استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگر برگزیده سال ۱۳۹۴
با سلام و احترام
تبریک صمیمانه هیات مدیره و اعضا انجمن مطالعات برنامه درسی ایران را به دلیل انتخاب جنابعالی به عنوان پژوهشگر برتر در شانزدهیمن جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری پذیرا باشید. توفیقات روزافزون جنابعالی را از خدای منان مسئلت داریم.