پیام دکتر عصاره به مناسبت انتخابات انجمن

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سلام وسپاس به همه دوستان وسروران انجمن مطالعات

امروز جمعه ٢٣ اذرماه ٩٧ است و تا انتخابات انجمن در روز چهارشنبه ۵دیماه ٩٧ که از ساعت ١/۵الی ٣/۵ درخانه اندیشمندان برگزارخواهد شد چیزی باقی نمانده است
چون بنا به تقاضای بعضی عزیزان مقرر شد فرصتی برای طرح دیدگاههای کاندیدا ها ی گرامی هیات مدیره ایجاد شود دراطلاعیه قبلی استدعا گردید
١-داوطلبان کاندیدا توری حداکثر تا یکشنبه ٢۵اذرماه پیشنهاد خودبرای کاندیداتوری را درقالب معرفی اجمالی خود ونقد برنامه های انجمن وارایه برنامه های اتی خودبرای هیات مدیره اعلام فرمایند و دراین میان دوستان مبتکر پیشنهاد معرفی برنامه های کاندیداها زودتر ازدیگران آغازگر این سنت پیشنهادی گردند.
٢-سرکارخانم دکترنیکنام که ابتکاربرنامه روز ۵دیماه درخانه اندیشمندان را طراحی وپیشنهادفرموده اند ریزبرنامه سیگ وسخنرانی ونیزمدت زمان برنامه محدود مادرخانه اندیشمندان برای تشکیل مجمع عمومی را طی پوستر زیبا به تمام مراکز دانشگاهی وازطریق کلیه سایت های قابل دسترس باکمک دبیرخانه انجمن اطلاع رسانی فرمایند.
٣-دبیرخانه انجمن لازم است باقوت و قدرت از همین اطلاعیه تا سایر اعلانات را ازطریق سایت انجمن و ایمیل کلیه اعضای محترم تا تمامی پست های تلگرامی و واتساپ به سمع و نظر تمامی علاقه مندان و اعضا محترم انجمن مطالعات رسانده و آنان را برای دعوت در مجمع عمومی ۵ دیماه دعوت و نسبت به تامین عضویت و صدور کارت شرکت درانتخابات راهنمایی فرمایند.
۴-ازکلیه اعضا محترم انجمن مطالعات بویژه پیشکسوتان گرامی اقایان وخانم ها

دکترمهرمحمدی دکترفتحی دکترملکی دکترمرزوقی دکترگویا دکترحاتمی دکترموسی پور دکتر علی عسکری. دکتر امانی طهرانی دکترایتی دکترحکیم زاده دکتر جوادی پور دکتر قاسم پور دکتر ایزدی دکتر قادری دکتر صادقی دکتر کشتی ارا دکترخسروی دکتراحمدی دکترامام جمعه دکترارمند دکترنوروز زاده دکترطلایی دکترنیکنام دکتر صفایی موحد دکترحسینی خواه دکترنیکنام دکترصمدی و….
صمیمانه استدعا دارم اولا درصورت داشتن شرایط و فرصت کاندیداتوری پا درعرصه این کارزار میمون بگذارند و حمایت لازم و همه جانبه لازم را برای سپردن این امانت علمی و ارزشی بدست امانتداران وزین و مسیولیت پذیر بسپارند.

باتقدیم مراتب ادب
علیرضاعصاره