معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی و تربیت بدنی

سال سوم، شماره سیزدهم


 
تربیت بدنی به عنوان یکی از شاخه­های اصلی تعلیم و تربیت نقش مؤثری در تحقق اهداف آن ایفا می­نماید. بسیاری از اهداف اجتماعی و فرهنگی تعلیم و تربیت از طریق تربیت بدنی و ورزش به منصه ظهور می­رسد. در سال­های اخیر مطالعات طرح جامع تربیت بدنی و ورزش کشور، ورزش را در چهار حوزه پرورشی، همگانی، قهرمانی و حرفه­ای تعیین نموده­اند، که مبنا قرار گرفتن ورزش پرورشی درآن فرصت­های بسیاری برای فعال شدن تربیت بدنی در آموزش و پرورش مهیا ساخته است. در بخش ورزش پرورشی نداشتن برنامه درسی یک مشکل اساسی این حوزه در آموزش و پرورش است.
گروه برنامه درسی تربیت­بدنی با توجه به ضرورت تظبیق مطالعات برنامه دزسی و تربیت­بدنی در اموزش و پرورش با ترکیبی از متخصصان تربیت­بدنی و برنامه ریزی درسی که با نگاه جامع و دقیق با اهداف و زمینه­های علوم مذکور آشنا باشند تشکیل می­گردد که بتوانند به طور علمی زمینه­های توسعه و گسترش تربیت­بدنی را در مدارس بر عهده داشته باشند.
اهداف گروه
۱٫ ایجاد زمینه مناسب برای بررسی و مطالعه برنامه­های درس تربیت­بدنی در مقاطع مختلف تحصیلی
۲٫ تقویت پشتوانه­های نظری برنامه درسی تربیت­بدنی
۳٫ نقد و ارزیابی اهداف، سیایت­ها و برنامه­های درسی مدارس کشور
۴٫ برقراری ارتباط با مراکز علمی و پژوهشی تربیت­بدنی داخلی و خارجی به منظور تقویت برنامه­های درسی
۵٫ مشارکت در طراحی و تدوین برنامه­های درسی در سطوح مختلف
۶٫ ترویج مبانی نظری برنامه درسی تربیت بدنی از طریق از طریق انتشار منابع و کتب علمی مورد نیاز
* اعضای گروه
۱٫ دکتر محمد جوادی­پور: دکترای برنامه­ریزی درسی
۲٫ دکتر محرم آقازاده: دکترای برنامه­ریزی درسی
۳٫ دکتر محمدرضا اسمعیلی: دکترای تربیت­بدنی و علوم ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۴٫ دکتر مسلم پرتو: عضو مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری­های اموزشی
۵٫ محمد پورکیانی: کارشناس ارشد تربیت­بدنی و علوم ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۶٫ دکتر علی خسروی: دکترای برنامه­ریزی درسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
۷٫ دکتر افسانه سنه: دکترای تربیت­بدنی و علوم ورزشی و مدیر گروه تربیت­بدنی و بهداشت مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری­های اموزشی
۸٫ مریم نادری: کارشناس ارشد مدیریت ورزشی
نخستین شماره خبرنامه الکترونیک گروه مطالعات برنامه درسی و تربیت بدنی با همکاری آقایان: دکتر جوادی­پور، محمد پورکیانی و دکتر اسمعیلی و همچنین سرکارخانم دکتر سنه، منتشر گردید. گروه مطالعات برنامه درسی و تربیت بدنی دست همکاری کلیه عزیزان صاحب نظر وعلاقه­مند در زمینه تربیت بدنی و برنامه درسی را برای شماره­های بعدی می­فشارد.
مریم نادری
(دبیر خبرنامه تخصصی تربیت بدنی)