گروه مطالعاتی برنامه درسی و فاوا

سال سوم، شماره پانزدهم


 
برای تلفیق فناوری اطلاعات در کلاس های حضوری نقش عمده بر عهده مجریان برنامه درسی(معلمان) قرار داده می شود ولی در دو شیوه دیگر( یادگیری تلفیقی و کاملا الکترونیکی) بخش عمده ای از وظایف به دوش طراحان و برنامه ریزان و بخشی دیگر به عهده معلمان گذاشته می شود. از این رو کار گروه تخصصی «فاوا و برنامه درسی» پژوهش در زمینه های مختلف نحوه تلفیق فناوری اطلاعات با برنامه های درسی به شکل های مختلف را از جمله رسالت های خود تلقی می کند و سعی می کند با پژوهش در این زمینه ها به توسعه دانش نظری و بسط اقدامات عملی کمک کند.
فرهاد سراجی- عضور هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا