معرفی گروه مطالعاتی برنامه درسی ریاضی

سال سوم، شماره هفدهم


 
آموزش ریاضی یک حوزه ی معرفتی وسیع است که از اواسط قرن بیستم، رسمیت بیشتری یافت و به سبب نیازمندی های شدید اجتماعی به توسعه آموزش عمومی، مورد توجه مراکز آکادمیک و تحقیقی قرار گرفت. شروع آموزش ریاضی عمدتاً با مسائل و دغدغه های برنامه درسی عمومی شکل گرفت و با چالش هایی مانند چرایی و چگونگی حضور ریاضی در برنامه درسی عمومی مواجه شد. بدین جهت، یکی از مباحث مورد تأمل در این عرصه، مطالعه تاریخ ریاضی و استفاده از آن در رویارویی با این چالش ها بود. این حوزه در تکامل خویش، ابعاد گسترده ای یافت که از آن جمله، می توان به روان­شناسی یادگیری ریاضی، برنامه درسی ریاضی (در سطوح مدرسه ای و دانشگاهی)، عوامل تأثیرگذار بر یاددهی- یادگیری ریاضی، آموزش معلمان ریاضی، ارزشیابی برنامه درسی ریاضی و ارزشیابی موفقیت تحصیلی دانش آموزان اشاره نمود.
با توجه به ابعاد وسیع برنامه درسی ریاضی و نقش بی بدیل ریاضی در آموزش عمومی، پیشنهاد تشکیل ” گروه مطالعاتی برنامه درسی ریاضی” به عنوان یکی از گروه های تحقیقی “انجمن مطالعات برنامه درسی” در ایران به هیات مدیره انجمن ارائه گردید، و پس از تصویب در اردیبهشت ماه ۱۳۸۸ به عنوان یکی از گروه های تحقیقی با علائق ویژه تشکیل شد. هدف اساسی این گروه، مطالعه در مورد مباحث اختصاصی مربوط به برنامه درسی ریاضی و نسبت این برنامه با برنامه درسی عمومی در ایران است.
این گروه تمرکز اصلی خود را بر برنامه درسی ریاضی گذارده و تلاش می کند تا با توجه به اهداف زیر، به سوال هایی که مکرر در آموزش عمومی در ارتباط با برنامه درسی ریاضی مطرح می شوند پاسخ گوید.
اهداف گروه مطالعاتی برنامه درسی ریاضی
· تبیین جایگاه ریاضی در برنامه درسی مدرسه ای موجود در ایران
· تبیین چارچوب اصلی برای طراحی و تولید برنامه درسی ریاضی مدرسه ای
· تبیین نقش ریاضی به عنوان یکی از مولفه های اصلی سواد آموزی در برنامه درسی مدرسه ای
· تبیین ساز وکار های مناسب برای رویارویی با چالش های پیش روی برنامه درسی ریاضی در ایران
· تبیین چگونگی رویارویی با چالش های جهانی شدن و بومی ماندن در برنامه درسی ریاضی در ایران
سوال های پژوهشی عاجل در برنامه درسی ریاضی
با توجه به اهداف بالا، پاسخگویی به سوال های زیر که مکرر در آموزش عمومی در ارتباط با برنامه درسی ریاضی مطرح می شوند، از جمله اولویت­های مطالعاتی این گروه است.
· رسالت رشته آموزش ریاضی در تدوین برنامه های درسی ریاضی متعادل، متنوع و راه گشا چیست؟
· چگونه برنامه درسی ریاضی می تواند به تدوین یک برنامه درسی مدرسه ای متعادل کمک کند؟
· ویژگی های یک برنامه درسی ریاضی در سطح ملی کدامند؟
· نقش ریاضیات قومی در تدوین برنامه درسی ریاضی در سطح ملی چیست؟
· چالش های پیش روی برنامه درسی ریاضی در ایران در ارتباط با پدیده جهانی شدن و ضرورت بومی ماندن چیست؟
برنامه های پیشنهادی گروه
۱٫ برگزاری نشست های علمی به منظور هم اندیشی با برنامه ریزان درسی سایر حوزه های موضوعی
۲٫ غنی سازی منابع مورد نیاز تحقیقی در برنامه درسی ریاضی از طریق تألیف کتاب، ترجمه منابع کلاسیک مرتبط، و تألیف مقاله
۳٫ برگزاری کارگاه های آموزشی در رابطه با چگونگی انجام تحقیق در برنامه درسی ریاضی در حاشیه همایش های سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی
۴٫ انتشار خبرنامه الکترونیکی گروه از طریق منزلگاه اینترنتی انجمن مطالعات برنامه درسی
۵٫ نشست های هم اندیشی اعضای گروه
در راستای اجرای برنامه­های پیش­بینی شده، اولین نشست هم اندیشی گروه در نهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ریاضی در تبریز برگزار شد.
سهیلا غلام­آزاد
موسسه پژوهشی برنامه­ریزی درسی و نو­آوری­های آموزشی