همایش ششم یادگیری الکترونیکی در ایران

سال چهارم، شماره بیست و هشتم

ششمین همایش ملی و سومین همایش بین المللی یادگیری الکترونیکی بهمن ماه امسال در دانشگاه تهران برگزار می شود. برای دسترسی به اطلاع بیشتر در خصوص محورهای همایش، زمان ارسال مقاله ها و تاریخ برگزاری از آدرس زیر استفاده کنید:
http://icelet2012.ut.ac.ir/