تازه های نشر در حوزه یادگیری الکترونیکی

سال چهارم، شماره بیست و هشتم

طی ماه های گذشته چند کتاب در حوزه یادگیری الکترونیکی توسط صاحب نظران این حوزه تالیف یا ترجمه شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.
۱)یادگیری الکترونیکی: مبانی، طراحی، اجرا و ارزشیابی. مولفان: دکتر فرهاد سراجی و دکتر محمد عطاران. نشر مشترک دانشگاه بوعلی سینا و انجمن مطالعات برنامه درسی. تابستان ۱۳۹۰
۲) مدیریت یادگیری الکترونیکی: مترجمان عماد قائنی و بابک عبدحق، ناشر سازمان مدیریت صنعتی، تاریخ نشر مهرماه ۱۳۹۰
۳) یادگیری الکترونیکی (مبانی نظری، رویه‌ها، شیوه‌های اجرایی)، مولف سوم نایدو، مترجمان سعید صفایی موحد و هدیه محبت. ناشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران. تابستان ۱۳۹۰