ارزشیابی از برنامه درسی کتاب های جدیدالتالیف ۲ و ۶

نشست ها

و درسال تحصیلی ۹۲-۹۱ در مدارس ارائه می شود از جمله کتب علوم ۲ و ۶ که پروپوزال های آنها تهیه شده است؛ توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از پاییز سال ۹۱ آغاز می شود تا هر چه سریعتر بتوان اشکالات مربوط به برنامه درسی های جدید را تعیین کرد و برای پاییز ۹۲ اصلاحیات مورد نیاز انجام شود؛ تا در سال تحصیلی ۹۲-۹۱ این کتاب ها بدون مشکل در مدارس تدریس شوند.
برنامه درسی علوم سال اول ابتدایی که در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ به صورت جدیدالتالیف برای اولین بار در مدارس ایران تدریس شد، در همان سال مورد ارزشیابی قرار گرفت. مجری این طرح پژوهشی ملی؛ آقای دکتر عابد بدریان و ناظر طرح خانم دکتر فائزه فاضلی بودند.