راه اندازی دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سال پنجم، شماره سی و ششم


 
این دانشکده اکنون در چهار رشته؛ کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، MBAمراقبت های دارویی و کارشناسی پرستاری دانشجو پذیرش می کند. سامانه مدیریت یادگیری دانشجو با نام «نماد» و از طریق آدرس http://namad.tums.ac.ir قابل دسترس است.
سامانه دیگری که در این دانشکده برای آموزش مداوم کارکنان و پزشکان طراحی و تنظیم شده است. دارای ویژگی های منحصر به فرد زیر است: متناسب با سرعت محدود اینترنت در ایران طراحی شده است، علاوه بر قابلیت هدایت آموزش، امکانات لازم برای تدوین محتوا را نیز داراست؛ مسیرهای یادگیری شخصی شده و انفرادی را داراست، امکانات چندرسانه ای مناسبی را داراست. دسترسی به این سامانه از آدرس http://cme.tums.ac.ir قابل دسترس است.
سومین سامانه این دانشکده سامانه راند مجازی دانشگاه (سرمد) است. این سامانه برای استفاده دانشجویان و دستیاران بالینی طراحی شده است. در این سایت موارد بیماری معرفی شده و کاربران سایت می توانند زیر نظر استاد مربوطه به بحث و تبادل نظر در مورد آن بپردازند. هدف این سایت آموزش مخاطبان در برخورد، تشخیص و درمان بیماری های مختلف و موارد نادر و برخورد با موارد اخلاقی است. این سامانه از آدرس http://sarmad.tums.ac.ir قابل دسترس است.
سامانه دیگر این دانشکده که از طریق آدرس http://ostad.tums.ac.ir قابل دسترس است، برای توانمند سازی مستمر اعضای هیات علمی طراحی شده است. این سامانه قابلیت پیاده سازی برنامه های آموزشی الکترونیکی، نیمه حضوری و بارگذاری انواع محتواها را داراست. به علاوه در این سامانه قابلیت های متنوعی برای ارزسیابی و آرشیو سازی محتوا تعبیه شده است.