برنامه درسی رشته ذهن، مغز و تدریس، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه جانز هاپکپنز

سال ششم، شماره سی و هشتم

دانش­ آموختگان این رشته علاوه بر دریافت یک فهم جامع چند رشته­ای از ماهیت یادگیری و رشد انسان، در زمینه چگونگی بهره گیری از پژوهش اخیر مغز در عرصه یادگیری و تربیت نیز توانمندی پیدا می­کنند. برنامه آموزشی این دوره مشتمل بر موادی است که در ادامه به طور مختصر معرفی می­شوند:
اکتشافات در ذهن، مغز و تدریس: طی دهه­های گذشته، علوم شناختی و علوم اعصاب اطلاعات گسترده­ای درباره نحوه یادگیری مغز در اختیار ما قرار داده است. این دانش جدید به طور حتم حاوی بینشهای ارزنده‌ای برای نظریه و سیاست تربیتی است. ارائه این واحد درسی به دانشجویان کمک می­کند تا به بازنگری و ارزشیابی انتقادی این دانش در حال رشد می­پردازند و توانمندی بکارگیری آن در عرصه برنامه درسی و تدریس را کسب کنند. مهمترین موضوعات مورد مطالعه در این واحد درسی عبارتند از: سیستم‌های حافظه مغز، تاثیر هیجانات بر یادگیری، فرایند های عصبی- شناختی درگیر تفکر و یادگیری و مسائل مربوط به تحول کودک.
مبانی تحول شناختی: در این واحد درسی، مبانی نظری و پیشینه تجربی تحول شناختی از نظرگاههای مختلف رفتاری، شناختی، فرهنگی- اجتماعی و عصب شناختی به دانشجویان معرفی می­شود. مهمترین موضوعات مورد مطالعه در این واحد درسی عبارتند از: تحول زبان، انگیزش، هوش، فراگیری مهارتها و مفاهیم ریاضیات، خواندن، نوشتن و حل مسئله.
عصب­ شناختی تفاوتهای فردی: هدف از ارائه این واحد درسی، آشنایی داشنجویان با مبانی عصبی- شناختی زیربنای تفاوتهای فردی و ناتوانیهای یادگیری و همین طور تاثیرات این تفاوتها بر یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش­آموزان در مدرسه است. مهمترین موضوعات مورد مطالعه در این واحد درسی عبارتند از: تشخیص، توانبخشی و آموزش کودکان دارای دشواریهای خاص یادگیری همچون مشکلات در خواندن، نوشتن و حساب .
فرایندهای عصبی-شناختی زیربنای خواندن، نوشتن و ریاضیات: این واحد درسی به هدف معرفی مکانیزم­های عصبی- شناختی زیربنای خواندن، نوشتن و حساب ارائه می­شود. مهمترین موضوعات مورد مطالعه در این واحد درسی عبارتند از ارتباط متقابل عوامل تحول و نقش دانش و تجربیات قبلی در یادگیری، طراحی آموزشی، طراحی تدریس و سنجش مواد درسی خواندن، نوشتن و ریاضیات منطبق با مطالعات عصبی- شناختی.
مباحث تخصصی علوم اعصاب: این واحد درسی به هدف معرفی موضوعات و مباحث مورد مطالعه علوم اعصاب و دلالتهای تربیتی برخاسته از آنها ارائه می­شود. موضوعات این واحد درسی عبارتند از: مکانیزم­های عصبی زیبنای هیجان، حافظه و توجه.
برای اطلاعات بیشتر، به لینک مقابل مراجعه کنید:
http://education.jhu.edu/Academics/certificates/mindbrain/index.html
سهیلا فارسی جوکار (دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)
علی زند قشلاقی (دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، دانشگاه تربیت مدرس)