نخستین دورۀ جشنوارۀ دکتر علی شریعت‌مداری برگزار می‌شود

جشنواره‌ها


 
انجمن مطالعات برنامۀ درسی ایران، نخستین دورۀ جشنوارۀ انتخاب رساله‌های برتر حوزۀ برنامۀ درسی را با دبیری علمی دکتر نرگس کشتی‌آرای برگزار می‌کند.
دانش‌آموختگان دورۀ دکتری که از سال۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ از رسالۀ خود دفاع کرده‌اند، برای شرکت در این جشنواره می‌توانند آثار خود را تا اول‌شهریور۱۳۹۷ بفرستند.
رساله‌های برتر دکتری حوزۀ برنامۀ درسی در جشنوارۀ دکتر علی شریعتمداری تقدیر می‌شوند. این نوبت از جشنواره با دبیری علمی دکتر نرگس کشتی‌آرای، مهر۱۳۹۷ در دانشگاه خوارزمی برگزار خواهد شد.