دهمین سخنرانی ماهانه از سلسله نشست های تخصصی

کارگاه ها و دوره های آموزشی


 
مکان: تهران، خیابان مفتح جنوبی، ساختمان سمیه، طبقه ۸ ام، سالن مدیران گروه دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی.
مشتاق دیدار شما علاقمندان در این عصرانه تربیتی پائیزی