صورتجلسه هیئت مدیره بهمن ۸۸

کارگاه ها و دوره های آموزشی

 

بانام خدا

 تاریخ برگزاری ۷/۱۱/۸۸

 

حاضرین جلسه: دکترمهرمحمدی، دکترعلی عسگری، دکتر صمدی، دکترگویا، دکترعصاره، دکترموسی پور،        دکترمیرزابیگی، دکترجوادی پور، دکترتاجیک اسمعیلی، دکترحکیم زاده، دکترایزدی و آقای یزدانی 

ساعت شروع : ۱۶

ساعت پایان: ۱۸

  دستور جلسه :

–          بررسی و تصمیم گیری در خصوص آئین نامه صندوق ذخیره سرمایه ای

–          بررسی و تصمیم گیری در خصوص آئین نامه کمیته دانشجویی

–          گزارش عملکرد ۶ ماهه گروه های مطالعاتی ( دکتر مهرمحمدی )

–          بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح آقای مظاهری ( دکتر تاجیک اسمعیلی )

–          گزارش آقای یزدانی از امکان نامگذاری یکی از روز های سال با نام برنامه ریزی درسی

–          آئین نامه انتخاب اثر برتر

خلاصه مذاکرات و مصوبات جلسه

پیش از دستور:

۱-    طی نامه ای که توسط دانشگاه علوم پزشکی به دبیرخانه ارسال شده بود دکترگویا به عنوان نماینده انجمن شرکت کردند. دکتر گویا ضمن ارائه گزارشی از جلسه برگزار شده  گفتند که از طرف دانشگاه علوم پزشکی به انجمن پیشنهاد شده است که  میزگردی تحت عنوان " نقد و بررسی دوره دکتری آموزش پزشکی از منظر برنامه درسی " برگزار نماید. پیشنهاد آنها توسط هیئت مدیره مورد موافقت قرارگرفت و قرارشد انجمن طی نامه ای به دانشگاه علوم پزشکی پیشنهاد دهد که برای سخنران کلیدی نیز آمادگی همکاری را دارد .

۲-    دکتر مهرمحمدی در خصوص اخذ مجوز مجله آموزش عالی گفتند: پیرو مکاتبات با وزارت علوم  با دریافت مجوز انتشار  نشریه علمی – پژوهشی  مطالعات برنامه درسی آموزش عالی به سردبیری         دکتر فتحی واجارگاه موافقت شد.

۳-    در مورد دانشنامه دکتر مهرمحمدی گفتند پیگیری های زیاد ی انجام شده  در نهایت قرارشد دانشنامه   برنامه درسی با همکاری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تهیه شود و در این خصوص با پژوهشگاه قرارداد منعقد شد که بر اساس این قرارداد، دانشنامه طی ۳ فاز تعریف شده است فاز ۱: ساختار به مبلغ ۶۵ میلیون تومان  فاز۲: تولید علمی و دواوری و تنظیم  به مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان  و فاز ۳: چاپ و نشر و ویراستاری  به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان درخصوص فاز ۱، ۱۵ میلیون تومان از آن کسر شده و قرارداد با ۵۰ میلیون تومان فاز ۱ آماده است و انشاء اله هرچه سریعتر شورای علمی تشکیل خواهد شد.

۴-    نشست حوزه مطالعات برنامه درسی، دکتر مهرمحمدی گفتند که دعوتنامه به برای دکترا و دانشجویان دوره دکتری برنامه درسی  ارسال شده است و قراراست این جلسه  مورخ ۱۱/۱۱/۸۸  ساعت ۲- ۵ برگزار شود.

۵-    دستور جلسه ۱ بررسی و تصمیم گیری در خصوص آئین نامه صندوق ذخیره سرمایه ای: ابتدا آقای یزدانی در این خصوص توضیحاتی را ارائه دادند  قرار شد عنوان صندوق پس انداز سرمایه به حساب سپرده ثابت تغییریابد و دکترجوادی پور و آقای یزدانی برای آن آئین نامه تهیه نمایند. این حساب به منظور سرمایه گذاری برای انجمن است که شود آن برای هزینه ملک و غیره می باشد .

۶-    دستور جلسه۲بررسی و تصمیم گیری در خصوص آئین نامه کمیته دانشجویی: پس از بحث و بررسی قرار شد دکتر جوادی پور و آقای یعقوب نژاد آئین نامه را طبق نظر هیئت مدیره اصلاح نمایند و در جلسه بعدی نماینده  این کمیته انتخاب شود.

۷-    دستور جلسه ۳ گزارش عملکرد ۶ ماهه گروه های مطالعاتی ( دکتر مهرمحمدی ): دکتر مهرمحمدی گزارشی از سیگ ها ارائه دادند و فرمودند که با توجه به اینکه بعضی از سیگها فعال نیستند نامه ای به آنها ارسال شده است و از آنها تقاضا شده که در جلسه آسیب شناسی سیگ ها شرکت نمایند که با استقبال سیگ ها همراه بود ه است اعضای هیئت مدیره هم با برگزاری این جلسه موافقت کردند.

۸-       به دلیل ذیق وقت دستور جلسه ۳و۴و۵ به جلسه بعد موکول شد.

۹-       قرارشد جلسات هیئت مدیره از سال آینده چهارشنبه های اول هرماه ساعت ۲-۴ بعد از ظهر باشد.