درباره همایش ششم: نوآوری در برنامه درسی دوره ابتدایی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

درباره همایش:
بدون شک دوره آموزش ابتدائی را باید کارسازترین و دشوارترین دوره تحصیلات رسمی نظام آموزشی قلمداد کرد. خوشبختانه در نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به این امر مهم، ایجاد تحول در دوره ابتدائی در اولویت قرار گرفته است.
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در راستای ایفای نقش تخصصی خود و هماهنگ با اراده ای که در دستگاه آموزش و پرورش کشور شکل گرفته است، موضوع ششمین همایش سالانه خود را " نو آوری در برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران " قرار داده و خواهد کوشید از ای طریق به تحقق هرچه هوشمندانه تر اراده فوق یاری رساند. مشارکت هرچه گسترده تر صاحب نظران، پژوهشگران، کارشناسان و مربیان کشور شرط توفیق در این عرصه است.

 

زمان بندی همایش:
زمان برگزاری : شانزدهم و هفدهم  اسفند ماه
بررسی و ارزیابی مقالات ارائه شده: ۲۵ دی ماه

محور های همایش :
۱- محور اول:
نقد و ارزیابی نوآوری های به اجرا گذاشته شده در برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران ( در هریک از موضوعات درسی مانند ریاضی، علوم، دینی، تربیت بدنی، هنر، فارسی و …. )

۲- محور دوم :
شرح و تبیین نواوری های پیشنهادی برای برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران ( در حوزه های مختلف یادگیری و شامل عرصه های یادگیری جدید مانند فلسفه، زبان دوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات )

۳- محور سوم :
ارائه طرح ها و دیدگاه های جدید برای ارتقاء کیفیت برنامه های درسی دوره ابتدائی ایران و افزایش میزان اثر بخشی آنها :
الف: طرح ها و دیدگاه های معطوف به زمینه های درون سازمانی :
– شیوه های تدریس
– شیوه های ارزش یابی از آموخته های دانش آموزان
– شیوه های ارزش یابی از برنامه های درسی
– تمرکز زدائی از نظام برنامه ریزی درسی/انعطاف در برنامه های درسی
– نقش آموزش های پیش دبستانی
– اقدام پژوهی/معلم پژوهنده
– رویکردهای طراحی برنامه درسی فوق برنامه
ب: طرحها و دیدگاه های معطوف به زمینه های برون سازمانی
– دوزبانگی
– فناوری اطلاعات و ارتباطات
– جهانی شدن
– دنیای کار

۴-محور چهارم :
تبیین و ارزیابی تجربه های نوآورانه برخاسته از عمل ( در ایران و سایر کشورهای جهان )

 

 

 

اعضاء کمیته علمی همایش
دکتر نورالدین بهین آئین دانشگاه شیراز
دکتر عزیزالله تاجیک اسماعیلی دانشگاه تربیت معلم
دکتر محسن خادمی دانشگاه شیراز
دکتر نادر سلسبیلی عضو هیأت علمی پژوهشگاه تعلیم و تربیت
دکتر محمد عطاران دانشگاه تربیت معلم
دکتر زهرا گویا دانشگاه شهید بهشتی
دکتر رحمت الله مرزوقی دانشگاه شیراز ( دبیر علمی همایش )
دکتر فرخنده مفیدی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر حسن ملکی دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر محمود مهرمحمدی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمد علی میرزا بیگی دانشگاه تهران

 حمایت‌کنندگان همایش:
دانشگاه شیراز
سازمان آموزش و پرورش استان فارس
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش
سازمان یونیسف

موسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نو آوری های آموزشی
معاونت آموزش و پرورش عمومی وزارت آموزش و پرورش

اطلاعات دیگر :
راهنمای شهر شیراز