همایش پنجم: تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه‌ریزی درسی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

پنجمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در تاریخ ۱۰ و ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۴ با عنوان تمرکز و عدم تمرکز در فرایند برنامه ریزی درسی در داشنگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد.