فراخوان مقاله؛ همایش هفتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

هفتمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
برنامه‌های درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالش‌ها و چشم‌اندازها
Curriculum in Guidance & Secondary
Level: Challenges & Perspectives
 

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هفتمین همایش سالانه خود را با همکاری دانشگاه تربیت معلم تهران برگزار می‌نماید. از آنجا که همایش ششم به موضوع نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی اختصاص داشت، همایش هفتم به طور طبیعی موضوع برنامه‌های درسی دوره متوسطه (شامل راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی) را در کانون توجه قرار داده است. برنامه‌های درسی این دوره (ها) که برای سنین حساس‌گذار و نوجوانی تدارک دیده می‌شود، با چالشها و پرسش‌های متعدد بومی و جهانی روبروست که طرح و تحلیل آنها می‌تواند زمینه نیل به وضع مطلوب را فراهم سازد. اهداف پیش بینی شده  برای همایش و محورهای در نظر گرفته شده برای مقالات حاوی نکات روشنگرانه بیشتری درباره همایش می باشد.  امید است با مشارکت هرچه گسترده‌تر صاحب‌نظران، پژوهشگران، کارشناسان و مربیان این همایش به سهم خود زمینه‌ساز رشد و شکوفایی آموزش و پرورش میهن اسلامی باشد.

اهداف:
·  
تبیین و تحلیل چالش‌های برنامه‌درسی در دوره‌های راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی.
· 
نقد و ارزیابی برنامه‌های درسی دوره‌های راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی.
· 
ترسیم دیدگاهها و چشم اندازها برای نیل به وضع مطلوب.
· کمک به بومی‌سازی دانش برنامه درسی

محور های همایش:
۱٫     فناوری‌های جدید و بهبود کیفیت برنامه های درسی
۲٫    
نوآوری در برنامه های درسی ایران
۳٫    
تحولات جهانی و برنامه های درسی
۴٫    
راهبردهای جدید  یاددهی – یادگیری وبهبود کیفیت آموزش
۵٫    
کاربرد رویکردهای جدید در طراحی و تدوین برنامه‌های درسی
۶٫    
برنامه‌های درسی و تحولات آینده جامعه ایران
۷٫    
طراحی فرصتهای یادگیری در مدرسه و خارج آن
۸٫    
شیوه‌های جدید ارزشیابی برنامه‌های درسی
۹٫    
سیاستها و جهت گیری‌های اصلاحی برنامه درسی در سایر کشورها
۱۰٫ 
 انعطاف و کاهش تمرکز در برنامه‌های درسی(ملی – منطقه‌ای)
۱۱٫   برنامه‌های درسی در افق چشم انداز توسعه کشور
۱۲٫   سیاستگذاری در برنامه درسی
۱۳٫   عوامل موثر براثر بخشی برنامه‌های درسی
۱۴٫   هویت، فرهنگ و اخلاق در برنامه درسی
۱۵٫   هدایت تحصیلی و شغلی
۱۶٫   برنامه درسی و اشتغال (بخش دولتی، خصوصی، تعاونی)
۱۷٫   حوزه‌های یادگیری مغفول در برنامه‌های درسی ایران (مهارتهای زندگی، کارآفرینی،
مشارکت و تعاون و…)

۱۸٫   نسبت برنامه‌های درسی دبیرستان و پیش دانشگاهی با آموزش عالی
۱۹٫   رویکردهای اجرای برنامه درسی
۲۰٫   تخصص‌گرایی و عام گرایی در برنامه درسی
۲۱٫   ارتباط عمودی برنامه‌های درسی دوره‌های تحصیلی
۲۲٫   نقش و جایگاه برنامه درسی پنهان
۲۳٫   تاریخ تحولات برنامه درسی در ایران

تاریخ های مهم:
–  مهلت ارسال چکیده: ۵/۸/۸۶
– 
اعلام پذیرش چکیده: ۳/۹/۸۶
–  
ارسال اصل مقاله: ۱/۱۰/ ۸۶
–  
داوری نهایی مقالات: ۶/۱۱/۸۶
–  
چاپ چکیده مقالات: ۳۰/۱۱/۸۶

چگونگی تدوین چکیده و مقاله:
۱٫تایپ در محیطword   فونت lotus14
۲٫  چکیده حداقل۲۰۰ و حداکثر۲۵۰
کلمه حاوی عنوان، بیان‌موضوع، اهداف، روش
مطالعه و نتایج.

۳٫ اصل مقاله حاوی محورهایی مانند عنوان، چکیده، واژگان کلیدی بیان مسئله، هدف، پیشینه نظری و مطالعاتی، نتیجه‌گیری، پیشنهادهای کاربردی و فهرست منابع.
۴٫مقالات حداقل ۴۰۰۰ و حداکثر ۶۰۰۰ کلمه (حداقل در۱۰ و حداکثر در ۱۵ صفحه(A4  و فاصله سطرها۱cm
باشد. (مقالاتی که ضوابط نگارش را رعایت نکنند، داوری  نخواهند شد).
۵٫ 
دریافت چکیده‌ها و مقالات منحصراً از طریق پست الکترونیکی خواهد بود. اعلام نتایج داوری‌ها نیز از طریق سایت انجمن انجام می‌گیرد.
 
برنامه های اصلی همایش:
۱٫ 
ارائه مقالات منتخب (شفاهی و پوستر).
۲٫ میز گرد های تخصصی
.
۳٫ کارگاه های آموزشی
.
۴٫ 
نشستهای گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه (سیگها)

برنامه های جنبی همایش:
۱٫  مجمع عمومی انجمن.
۲٫ 
نشست عمومی انجمن های استانی.

اعضای کمیته علمی  به ترتیب الفبای فارسی:

* دکتر مجید علی عسگری، دانشگاه تربیت معلم  (دبیر علمی همایش)
* دکتر پرویز آژیده، معاونت آموزش و پرورش نظری و مهارتی
* دکتر حسین احمدی، معاون سابق آموزش عمومی
* دکتر زهرا بازرگان، دانشگاه تهران
*  حجت الاسلام علی ذوعلم، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی
* دکتر نادر سلسبیلی، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
* دکتر پروین صمدی، دانشگاه الزهراء
* دکتر محمد عطاران، دانشگاه تربیت معلم
* دکتر کورش فتحی واجارگاه، دانشگاه شهید بهشتی
* دکتر زهرا گویا، دانشگاه شهید بهشتی
* دکتر بهناز مرجانی، دفتربرنامه‌ریزی و تألیف آموزش فنی‌حرفه‌ای و کاردانش
* دکتر رحمت ا… مرزوقی،  دانشگاه شیراز
* دکتر محمود مهرمحمدی، دانشگاه تربیت مدرس
* دکتر نعمت ا… موسی‌پور، دانشگاه شهید بهشتی

حمایت کنندگان :
·