اولین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین میزگرد تخصصی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۷

۲۵ اردیبهشت ماه

با عنوان:
 برنامه درسی و آموزش برای همه

اعضاء میزگرد:

– دکتر محرم آقازاده (مدیریت میزگرد)
– دکتر زهرا بازرگان
– خانم شهره حسین‌پور
– آقای جواد یزدانی
– آقای جواد الله یاری

مکان: خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات
زمان: ۲۵ اردیبهشت ماه ۸۷- ساعت ۱۰ الی ۱۲