کمیسیون توسعه گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه

کمیسیون‌ها

شرح وظایف:
۱٫ تدوین آئین‌نامه شکل‌گیری گروه‌های مطالعاتی دارای علائق ویژه
۲٫ برنامه‌ریزی جهت شکل‌گیری و توسعه گروه‌های دارای علائق ویژه
۳٫ نظارت بر عملکرد گروه‌های دارای علائق ویژه
۴٫ تسهیل فعالیت گروه‌های دارای علائق ویژه به طرق مقتضی
۵٫ همکاری در تدوین برنامه سالانه گروه‌های دارای علائق ویژه
۶٫ ارائه گزارش عملکرد سالانه گروه‌ها به هیأت مدیره انجمن

اعضاء کمیسیون:
دکتر محمود  مهرمحمدی(رئیس کمیسیون)
دکتر محمد عطاران
دکتر فرهاد سراجی
دکتر حسین قاسم‌پور
دکتر یحیی قائدی
دکتر محمد جوادی‌پور
دکتر محمدرضا امام‌جمعه
آقای حسین حسین نژاد
خانم آمنه احمدی
دکتر سهیلا غلام آزاد
مهندس امانی
دکتر مقصود فراستخواه