گزارش جلسه هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی در تاریخ ۱۶ بهمن ماه ۱۳۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جلسه هیأت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در تاریخ دوشنبه ۱۶/۱۱/۸۵ تشکیل شد. تصمیمات مهمی در این جلسه اتخاذ شد که به نظرم رسید از طریق وبلاگ می‌توانم با شما در میان بگذارم.
ان‌شاءالله از این به بعد پس از برگزاری هر یک از جلسات هیأت مدیره، گزارشی از اهم ماوقع و مصوبات از این طریق به اعضاء محترم ارائه خواهم نمود.
۱٫ تشکیل گروه مطالعاتی دارای علائق ویژه با عنوان برنامه درسی زبان فارسی به تصویب نهایی رسید. این دومین گروه مطالعاتی دارای علائق ویژه است که به تصویب هیأت مدیره انجمن می‌رسد. پیش از این گروه مطالعاتی دیگری با عنوان برنامه درسی آموزش فلسفه به کودکان به تصویب رسیده بود.
۲٫ عملکرد کمیسیون آموزش، با گزارش رئیس محترم کمیسیون، آقای دکتر علی‌عسگری مورد بررسی قرار گرفت. این کمیسیون به ویژه در جهت برگزاری نشست‌های علمی ماهانه انجمن تدابیر خوبی اندیشیده‌است که امید است با عملیاتی نمودن آنها شاهد برگزاری نشست‌های پربارتری در سال آینده باشیم. پیشنهادهای اعضای محترم انجمن نیز در این زمینه می‌تواند راه‌گشا باشد.
۳٫ عملکرد کمیسیون توسعه واحدهای استانی با گزارش رئیس محترم کمیسیون، آقای دکتر میرزابیگی مورد بررسی قرار گرفت. واحد استانی مازندران براساس ارزشیابی این کمیسیون واحد برتر استانی شناخته شده که این موفقیت را به کلیه اعضاء محترم این واحد تبریک می‌گویم. فعال ساختن واحدهای استانی اصفهان، شیراز و خراسان رضوی نیز مورد تأکید واقع شد. همچنین مقرر شد با برنامه‌ریزی توسط کمیسیون، اعضاء هیأت مدیره انجمن بتوانند مشارکت مؤثرتری در اجرای برنامه‌های استانی داشته باشند.
در تاریخ ۱۶/۱۱/۸۵ همچنین جلسه کمیته تدوین برنامه استراتژیک انجمن (۱۳۹۶-۱۳۸۶) تشکیل شد و فاز نخست این برنامه شامل قلمرو، چشم‌انداز، ضعف‌ها و قوت‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها با اصلاحاتی به تصویب رسید.
گام‌های تکمیلی در جهت تدوین برنامه استراتژیک شامل تحلیل SWOT و ارائه راهبردها تا تاریخ ۱۵/۱۲/۸۵ برداشته خواهد شد.
دکتر محمود مهرمحمدی- ۱۷/۱۱/۸۵