صورتجلسه هیئت مدیره ۲۹ آذر ماه

کارگاه ها و دوره های آموزشی

                             

باسمه تعالی

صورتجلسه : انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 

شماره: ۲

 تاریخ: ۲۹/۹/۹۰

 

ساعت شروع جلسه    17:30          ساعت اتمام جلسه   19:30             محل تشکیل جلسه:  دانشگاه علامه طباطبایی

دستور جلسه:  سیاستگذاری

شرح موضوعات دستور جلسه

  جلسه با سخنان آقای دکتر ملکی آغاز شد که ضمن تاکید بر فعالیت های ارزشمند گذشته و یادآوری زحمات برای کسب رتبه الف انجمن؛ اعلام داشتند برای پیشبرد امور لازم است ابتدا به ارزشیابی گذشته اقدام شود و کارهای ضروری آینده شناسایی گردد و بر مبنای آنها، برنامه ریزی صورت گیرد و بر آن اساس عمل شود. ایشان تاکید کردند که باید مواظبت شود که انجمن وارد عرصه سیاسی نشود و به فعالیت های علمی خود در محیطی آرام بپردازد و در عین حال برای کمک به اعتلای فعالیت های اجرایی، به نقد وضعیت اقدام کند.

بعد از آن، آقای دکتر علی عسکری ضمن اشاره به برنامه دهساله انجمن، اظهار داشتند که این برنامه راهبردی بعد ار پنج سال اجرا، در دست بازنگری است و به زودی در هیات مدیره مطرح خواهد شد. ایشان اشاره کردند که برگزاری منظم جلسات از ضروریات است ولی پیگیری مصوبات هم بسیار ضروری است و پیشنهاد کردند یک سیستم گزارش گیری در انجمن شکل بگیرد و برای حل مسائل سایت انجمن نیز فکری شود. ایشان همچنین، از ضعفهای موجود در ارتباطات انجمن با نهادهای اجتماعی یاد و بر ضرورت ورود انجمن به عرصه آموزش عالی تاکید کردند.

سپس، آقای دکتر مهرمحمدی به طرح نظرات خود اقدام کردند و ضمن تاکید بر ضرورت رعایت اصول «برنامه محوری» و «کلان نگری» در فعالیت های انجمن، اظهار داشتند که فهرست اعلام آمادگی اعضای انجمن و نوع فعالیت مورد نظر آنان تهیه شده است و این فهرست در عین حال نشان میدهد که فعالیت های اساسی انجمن برای سالهای آینده کدام اند. در ادامه، ایشان یادآور شدند که لازم است به ارزیابی عملکرد کمیسیونها اقدام و تکلیف همایش های انجمن روشن شود.

آقای دکتر خسروی در ادامه جلسه به طرح نظرات خود اقدام کردند و اظهار داشتند که برخی از فعالیت های مهم مطرح است که انجمن به آنها وارد نشده است؛ از جمله: برنامه درسی کودکان استثنایی، ارتباط با مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارتباط با سازمان یونسکو و ارتباط با دانشگاه آزاد اسلامی. ایشان از «پایش جهانی آموزش برای همه» به عنوان طرحی که می تواند انجمن را با یونسکو مرتبط کند و «آموزش کارکنان و اعضای هیات علمی» به عنوان موضوعی که می تواند بین انجمن و دانشگاه آزاد اسلامی ارتباط برقرار نماید یاد کردند.

بعد از ایشان، آقای دکتر موسی پور ضمن تاکید بر اینکه انجمن طی دو دورۀ گذشته بر اساس برنامه راهبردی خود عمل کرده و برای اقدامات خود همواره از توان حداکثری اعضا، به خصوص با دعوت از آنان در جلسات هیات مدیره و مشارکت دادن آنان در کمیسیون ها و گروههای مطالعاتی، کمک گرفته است؛ یادآور شدند که کسب رتبه الف و حفظ آنان طی چند سال گذشته کار بزرگی بوده است که با همت همگانی حاصل شده و لازم است برای حفظ و ارتقای آن، در برنامه های انجمن، به ملاکهای سنجش عملکرد از سوی وزارت علوم توجه شود. ایشان در ادامه چند موضوع را یادآور شدند و از اعضا درخواست کردند که دربارۀ آنها تامل و اتخاذ تصمیم نمایند. این موضوعات عبارت بودند از: اول ضرورت بازبینی عضویت در انجمن و صدور کارت جدید برای همه اعضا و اقدام به پذیرش عضو بر اساس اساسنامه انجمن؛ دوم ضرورت بازنگری برنامه راهبردی انجمن و تنظیم نهایی آن تا پایان سال جاری؛ سوم ضرورت تعیین تکلیف مدیران فعلی واحدهای انجمن (پیشنهاد کردند که از مدیران کنونی واحدهای انجمن درخواست شود به کار خود ادامه دهند و حداکثر تا پایان بهمن ماه به ارائه گزارش عملکرد اقدام نمایند تا بر آن اساس تصمیم گیری شود)؛ چهارم بازنگری در گسترۀ و نوع اقدامات و مشارکتهای انجمن؛ پنجم ضرورت تمرکز انجمن بر موضوع بازنگری برنامه های درسی دانشگاهی و همکاری و مشارکت در این موضوع؛ ششم اهمیت ورود حساب شده انجمن به عرصه ها و فعالیت های جدید و پرهیز از وعده های غیرعملی؛ هفتم اهمیت ایفای نقش اجتماعی انجمن در قالب فعالیت علمی و تلاش برای ارتقای شان مرجعیت علمی انجمن در فعالیت های تخصصی برنامه ریزی درسی کشور؛ هشتم ضرورت ایجاد پست «دبیر هیات مدیره» برای پیگیری مصوبات هیات مدیره و نظارت بر امور دبیرخانه و واگذاری آن به یکی از اعضای هیات مدیره؛ نهم بازبینی همه جانبه ساختار فعالیت های انجمن؛ و دهم تصمیم گیری برای میهمانان جلسات هیات مدیره.

خانم دکتر صمدی در ادامه به طرح دیدگاههای خود اقدام کردند. ایشان یادآور شدند که حفظ هویت مکانی انجمن مهم است و تاکید کردند که در برگزاری جلسات، تمرکز بر تشکیل جلسات در دبیرخانه باشد. همچنین، ایشان بر این موضوع تاکید کردند که کار اصلی انجمن توسط کمیسیونها انجام می شود و انسجام آنها لازم است؛ بر همین اساس، حفظ و نگهداری اعضای کمیسیونها و گروههای مطالعاتی را مهم قلمداد کردند.

در ادامه، آقای دکتر قاسم پور به طرح نظرات خود اقدام کردند. ایشان گزارش کردند که حیات دوبارۀ روابط بین انجمن و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش ضرورت دارد و اعلام آمادگی کردند که برای این ارتباط گاه هایی را بردارند. ایشان نیز یادآور شدند که نگهداری اشخاص جذب شده به گروههای مطالعاتی حائز ارزش زیادی است و پیشنهاد کردند که علاوه بر همایش های سالیانه انجمن، به این گروهها هم اجازه برگزاری همایش داده شود. ایشان در ادامه به موضوع شعب استانی اشاره کردند و آنها را فاقد منفعت دانستند و حتی از ضررهایی که برای انجمن دربردارند یادکردند و بر این موضوع تاکید نمودند که انجمن به تربیت نیروی متخصص برای آموزش های برنامه درسی اقدام کند.

  در پایان، آقای نوری نیز به موضوع مهم بودجه و راههای کسب درآمد برای انجمن اشاره کردند و ضمن تاکید بر هزینه های بالای انجمن، خواستار فعالیت بیشتر کمیته درآمدزایی شدند.

اعضا، سپس به بحث و بررسی نظرات اقدام و به شرح زیر تصمیم گیری شد.

 

مصوبات

۱-    مقرر شد از تمامی مدیران، مسئولان و اعضای کمیسیونها، گروههای مطالعاتی، شعب استانی، نشریات و همایش های درخواست شود به کار خود ادامه دهند و گزارش فعالیت های سال جاری و برنامه سال آینده خود را بر اساس برنامه مصوب سال گذشته حداکثر تا پایان بهمن ماه به دبیرخانه تقدیم دارند.

۲-    مقرر شد ساختار اجرایی انجمن در اولین فرصت مورد بازنگری قرار گیرد و در قالب آن برای واحدهای مختلف انجمن بخصوص شعب استانی تعیین تکلیف شود.

۳-    اولویت بندی اقدامات و فعالیت های انجمن با عنایت به ظرفیت های عملکردی و گزارش های واحدهای مختلف انجمن با عنایت به اصل «کاهش کثرت و افزایش کیفیت» به انجام رسد و برآن اساس به بازنگری برنامه راهبردی اقدام و برنامه های سال آینده تنظیم و تصویب شود. 

۴-    اعضا تصویب کردند که یکی از اعضای هیات مدیره (اصلی یا علی البدل) به عنوان «دبیر هیات مدیره» انتخاب شود تا علاوه بر تنظیم و پیگیری مصوبات هیات مدیره، بر فعالیت های دبیرخانه هم نظارت نماید. در این دوره، آقای دکتر قاسم پور، به اتفاق آراء به عنوان دبیر هیات مدیره انتخاب شد.

۵-    مقرر شد برای تلطیف روابط با نهادها و دستگاههای اجرایی، به خصوص در مواردی که با نوعی سوءتفاهم همراه شده، اقدامات لازم از سوی ریاست محترم انجمن به عمل آید.

۶-    مقرر شد مصوبات هیات مدیره انجمن حداکثر تا سه روز پس از برگزاری جلسه از طریق سایت منتشر گردد و توسط دبیر شورا ابلاغ گردد.

۷-    مقرر شد تمامی تعهدات انجمن شناسایی و وضعیت آنها به هیات مدیره گزارش شود تا در این ارتباط تصمیم گیری شود. مسئولیت این موضوع برعهده دبیر هیات مدیره است.

۸-    مقرر شد گزارش دقیق عملکرد مالی سال جاری انجمن حداکثر تا پایان دی ماه توسط آقای نوری تهیه و به هیات مدیره گزارش شود.

۹-    اعضا موافقت کردند که بر روال گذشته از ابتدای سال ۱۳۹۱ از تمامی کسانی که به صورت میهمان در جلسات هیات مدیره شرکت می کرد اند، دعوت به عمل آید.

مقرر شد جلسات هیات مدیره روزهای شنبه به صورت یک هفته درمیان ساعت ۱۷ عصر در محل دبیرخانه انجمن برگزار شود. جلسه بعدی روز شنبه ۱۰/۱۰/۱۳۹۰  تشکیل خواهد شد.

 

 

حاضرین در جلسه:

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

۱

دکتر حسن ملکی

۲

دکتر علیرضا عصاره

۳

دکتر محمود مهرمحمدی

۴

دکتر پروین صمدی

۵

دکتر نعمت الله موسی پور

۶

دکتر رحمت الله خسروی

۷

دکتر حسین قاسم‌پور

۸

 دکتر مجید علی عسگری