سفر به مازندران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سفر به مازندران 

 
به دعوت واحد استانی مازندران که نخستین واحد استانی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با مجوز قطعی فعالیت است، در تاریخ ۷/۱۲/۸۵ در همایشی که در دانشگاه مازندران برگزار شده بود شرکت کردم. همکاران در این واحد استانی همایش نیم‌روزه‌ای را ترتیب داده بودند که در آن کلیه دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم‌تربیتی دانشگاه و اعضاء هیئت علمی گروه علوم تربیتی شرکت داشتند. به‌هرتقدیر برگزاری چنین همایش‌هایی و حضور مسئولین انجمن مطالعات برنامه‌درسی در آن نشان از تحرک و پویایی واحدهای استانی دارد که امید است  هم همکاران استانی نسبت به برگزاری چنین نشست‌هایی اهتمام بورزند و هم اینکه مسئولان انجمن جهت تشویق هر چه بیشتر فعالان استانی زحمت شرکت در این نشست‌ها را برخود هموار سازند. حقیقت این است که فعال شدن واحدهای استانی را باید جزء اهداف استراتژیک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به حساب آورد که جز از این طریق پوشش ملی انجمن که در عنوان منعکس است دست یافتنی نخواهد بود. به دیگر سخن با تمرکز فعالیت‌ها در تهران و چشم‌پوشی نسبت به استفاده از ظرفیت و استعداد هائی که در سراسر کشور موجود است، انجمن هرگز نمی‌تواند ادعا کند که سرزمین ایران در تمامیت آن کانون توجه و حوزه فعالیت آن را تعریف می‌‌نماید و در این صورت پیشنهاد من این است که نام انجمن به انجمن مطالعات برنامه درسی تهران تغییر یابد!!! چنین مباد.
   اینکه از توسعه واحدهای استانی به عنوان یک هدف استراتژیک نام بردم، هنوز یک نظر شخصی است، لیکن امیدوارم با تصویب برنامه راهبردی انجمن که پیش‌نویس آن تهیه شده و در آینده‌ای نزدیک به تصویب خواهد رسید، به این معنا رسمیت بخشیده و شاهد تلاش‌های ویژه‌ای برای تحقق آن باشیم. در زمینه تحقق این هدف استراتژیک البته کمیسیون توسعه واحدهای استانی دارای رسالت ویژه‌ای است که امید است با برنامه‌ریزی دقیق‌ترو تحرک بیشتر در این جهت گام بردارد.  اما اشاره‌ای به آنچه در این همایش اتفاق افتاد. پس از گزارش مختصری که توسط دکتر ایزدی از فعالیت‌های دانشکده و پتانسیل‌های موجود ارائه شد، آقایان دکتر دائی‌زاده و  عرفانی گزارشی از فعالیت‌های واحد استانی انجمن ارائه نمودند. بنده نیز به عنوان سخنران درباره موضوع "نسبت برنامه درسی با زمان" سخنرانی نمودم. این بحث شاید بحث تازه‌ای در حوزه برنامه درسی باشد که امیدوارم بتوانم در یکی از نشست‌های علمی ماهانه انجمن در سال ۱۳۸۶ نیز به آن بپردازم. در مقدمه عرایضم و پیش از شروع به بحث علمی از باب طنز به حاضران گفتم که امیدوارم حضورم در این نشست عواقبی مانند حضورم در همایش واحد استانی اصفهان را نداشته باشد! راستش حضورم در مازندران ،دومین حضور در همایش‌های واحدهای استانی است که نخستین آن در اصفهان بود. حضور در همایش با شکوه واحد استانی اصفهان که نکوداشت دکتر شکوهی نیز در آن گنجانده شده بود حضوری نافرجام بود. مثل اینکه قدم من نه تنها باعث گشایش نبود بلکه باعث رو به افول گذاشتن فعالیت‌های این واحد شد!! البته هنوز نسبت به احیای واحد استان اصفهان امیدوارم و تلاش‌های تازه‌ای که در این زمینه به عمل آمده را به فال نیک می‌گیرم.

دکتر محمود مهرمحمدی
اسفند ۸۵