برگزاری همایش ششم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با نام خدا
برگزاری همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران

همایش ششم انجمن از نظر کمی، یعنی از نظر شرکت کنندگان، تعداد مقالات ارائه شده و تعداد کارگاهها که البته برای نخستین بار در دستور کار قرار گرفته بود، قطعاً در میان همایش‌هایی که تاکنون برگزار شده است رتبه اول را داراست. اینها همه نشان از رشد کمی قابل توجهی دارد که باید آن را به فال نیک گرفت و به کلیه دست‌اندرکاران خسته نباشید گفت. به نظ می‌رسد همایش‌های انجمن رفته رفته به یک رخداد علمی در سطح ملی در حوزه تعلیم و تربیت تبدیل شده‌اند.
اما به موازات توسعه کمی باید بیش از پیش به فکر ارتقای کیفیت همایش‌ها بود، چرا که مسئولیت سنگین‌تری متوجه انجمن شده است. ارزشیابی شخصی من از کیفیت همایش که حاصل حضور در متن فعالیتها و گفتگو با برخی شرکت کنندگان است این است که ما در دستیابی به کیفیت موردنظر از توفیق نسبی برخوردار بوده‌ایم و لازم است در این جهت تلاش‌ها را دوچندان کنیم. اگر من بخواهم درباره کیفیت محتوای علمی همایش شامل سخنرانیها و کارگاهها اظهارنظر کنم با توجه به ملاکهایی مانند همسویی با اهداف همایش و سودمندی برای دست‌اندرکاران آموزش و پرورش در سطوح صف و ستاد به آن نمره ۱۶ از ۲۰ می‌دهم. این نمره البته فراتر از نمره قبولی است اما نمره کسی که می‌خواهد شاگرد اول باشد نیست. شاگرد اولی در این وادی نیازمند یک عزم جمعی است و تشریک مساعی همه جانبه اعضاء و دوستداران انجمن می‌تواند به آن جامه عمل بپوشاند. اصحاب تعلیم و تربیت کشور به ویژه حوزه برنامه درسی باید هم‌پیمان شوند تا همایش‌های انجمن به بهترین و مفیدترین همایش‌ها تبدیل شود و انجمن رتبه اول را در این عرصه علمی احراز نماید. نشان بارز این تعهد و هم‌پیمانی انعکاس نظرات و پیشنهادات شما از طریق سایت و بخصوص درباره کاستی‌های علمی همایش است که بی‌صبرانه در انتظار آن هستیم.
محمود مهرمحمدی
۲۰ اسفند ۸۵