مجموعه چکیده‌های همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه دوستان و اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند. فایل کامل چکیده مقالات همایش نوآوری در برنامه‌های درسی دوره ابتدایی ایران به شرح زیر است.

چکیده کامل…