اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اولین جلسه هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران روز پنج شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۳۸۶ در سالن گل پامچال اردوگاه شهید باهنر برگزار شد. در این جلسه آقایان: دکتر مهرمحمدی- دکتر عطاران- دکتر ملکی- دکتر تاجیک اسماعیلی- دکتر فتحی واجارگاه- دکتر علی‌عسگری- دکتر شعبانی- دکتر میرزابیگی- آقای یزدانی و خانم‌ها: دکتر گویا- دکتر عارفی و دکتر صمدی حضور داشتند. در این جلسه به بررسی گزارش عملکرد کمیسیون‌های انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۵ پرداخته شد. همچنین درباره برنامه سال ۱۳۸۶ انجمن بحث و گفتگو شد.

گالری تصاویر…