همایش ملی آموزش و پرورش نظری و مهارتی؛ فرصت‌ها و چالش‌ها

کارگاه ها و دوره های آموزشی

با توجه به نقش و جایگاه زیربنایی تعلیم و تربیت در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تحولات فزاینده علم و تکنولوژی در جهان، نگاهی علمی و آینده‌نگر به نظام‌آموزشی ضرورتی انکارناپذیر است.لذا با این رویکرد و با الهام از منویات مقام معظم‌رهبری، رهنمودهای ریاست محترم جمهوری و برنامه‌های وزیر محترم آموزش و پرورش، این معاونت به منظور تحقق عدالت آموزشی و ضرورت همگامی با تحولات و نیازهای آینده، همایش ملی 'آموزش و پرورش نظری و مهارتی؛ فرصت‌ها و چالس‌ها' را با جلب مشارکت صاحب‌نظران و محققان برگزار می‌نماید تا زمینه تصمیم‌سازی همه جانبه و مناسب با اهداف چشم‌انداز بیست ساله و برنامه چهارم توسعه در آموزش متوسطه را فراهم آورید.

تارخ برگزاری همایش: ۲۶ و ۲۴ مهرماه سال ۱۳۸۶

اطلاعات بیشتر…