نهمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دی ماه ۸۵

کارگاه ها و دوره های آموزشی

عنوان سخنرانی: نظام آفرینی با نگاه ترکیبی وظایف اداری، برنامه درسی و آموزش درس به آموزش و پرورش کشور
سخنران: دکتر محمد رضا بهرنگی: عضو هیأت علمی دانشگاه تربیتی معلم
اعضای میزگرد: دکتر مهرمحمدی، دکتر آراسته، دکتر پرداختچی
تاریخ و زمان برگزاری: چهارشنبه ۲۷/۱۰/۸۵ ساعت ۱۰ الی ۱۲
مکان برگزاری: تهران- خیابان ایرانشهر شمالی- سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی- طبقه هشتم- سالن اجتماعات

چکیده:
دو عبارت از مولای متقیان که در فرمانشان به مالک اشتر نخعی و در نامه‌های خود به والیان حکومت اسلامی آمده است، بستر بحث این مقاله قرار می‌گیرد. یکی در ارتباط با نقش اداری مدیران است که به عنوان الگوی مدیران آموزشی پشتیبان برنامه‌درسی و آموزش آن در کلاس درس مطرح می‌شود و دیگری در ارتباط با نقش کارکنان در امور سازمان است که به عنوان الگوی تدوین برنامه درسی در مدرسه و آموزش درس در کلاس محسوب می‌شود. با استعانت از دو فرمان نظام ترکیب یافته‌ای از هر دو که جمع‌افزایی یا سینرژی را به ارمغان می‌آورد برای بهبود یادگیری پدیدار می‌شود که فقط با شکلی که تدوین می‌یابد قابل بیان است.
شکل مذکور به تحلیل و تفسیر از نوع اکسیمورونی که یک نوع درهم فشردگی دو مفهوم مذکور در جهت مفهوم سوم یعنی حرکت منظم به سوی بهبود یادگیری دانش‌آموزان است میدان می‌دهد.
بنابراین سه وظیفه:
۱٫       اجرایی و اداری به طور مثال تدوین و اولویت دادن به هدفهای آموزشی،‌ تنظیم استانداردها و تحول در خط مشی‌ها و تدوین برنامه دراز مدت…
۲٫       برنامه درسی شامل تعیین هدفهای آموزش درس، توصیف نیازها و انجام تحقیقات و تحول در برنامه و برنامه برای تغییر و …
۳٫       آموزش درس در کلاس شامل تحول در طرحهای آموزشی دروس، آغازگری برنامه‌های جدید و ارزشیابی از برنامه‌ها
به صورتی نظام می‌یابد که طراحی هر فعالیت مناسب در آموزش و یادگیری تابع نظام منسجم و هماهنگ یافته افقی و عمودی در سلسه مراتب ساختاری و ترکیب یافته از سه حوزه و قلمرو علمی فوق در آموزش و پرورش صورت پذیر می‌شود.
با بازکردن مطالب در اصل مقاله امید است سودمندی آن در پاسخ به نیازمندی آموزش و پرورش به اصلاح برنامه‌ها مورد توجه برنامه‌ریزان و اصلاحگران آموزش و پرورش قرار گیرد