دومین کنفرانس یادگیری الکترونیکی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

دانشگاه سیستان وبلوچستان مفتخراست پس از برگزاری دودوره همایش فناوری اطلاعات وبدنبال برگزاری موفقیت آمیز اولین کنفرانس یادگیری الکترونیکی دردانشگاه زنجان، دومین کنفرانس سراسری یادگیری االکترونیکی را در آبان سال جاری (۱۳۸۶) برگزار می‌نماید

اطلاعات بیشتر…