گزارش برگزاری میزگرد تخصصی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برای اولین بار و به منظور بهبود و توسعه کیفیت این نشست‌ها به صورت میزگردی با حضور کارشناسان و متخصصان برنامه ریزی درسی  تحت عنوان «بازشناسی مفهوم و کاربرد برنامه درسی پنهان» در تاریخ ۲۷/۴/۱۳۸۶ برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر مهرمحمدی،دکتر اسکندری، دکتر سعیدی و دکتر مهرام به ایراد سخنرانی پرداختند.    

ابتدا دکتر مهرمحمدی به عنوان ریاست میزگرد ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار چنین عنوان نمودند: که هر رشته علمی دارای یک ساختار مفهومی است که بنا به این ساختار می توان از شاخصی به نام بهره مفهومی نام برد. در برنامه ریزی درسی یکی از سرمایه های مفهومی، برنامه درسی پنهان است. که نیاز به بازنگری و بازشناسی دقیق تر دارد تا از ظرفیت های ناآشکار آن آگاه شویم.در باب اهمیت مفهوم برنامه درسی پنهان می توان گفت که ماندگاری و پایداری آثار یادگیری ناشی از برنامه درسی پنهان‌فی الواقع میراث دوران تحصیل دانش آموزان است. پیام مهم این مفهوم را ایشان  دعوت به ژرف اندیشی در قلمرو تعلیم و تربیت دانستند. 

در ادامه دکتر اسکندری نیز بیان نمودند که برنامه درسی پنهان برخلاف تصور عامه برنامه درسی پنهانی و یا حتی ضمنی نیست این مناقشه به دلیل نو بودن این مفهوم است. از طرفی دیگر باید توجه داشت که برنامه درسی پنهان اصولا و لزوما مربوط به محتوای آموزشی نیست بلکه مربوط به محیط و ساختار آموزشی است. مانند صحبت کردن که کلمات شنیده شده بخش آشکار و ساختار و حالت بیان بخش پنهان آن است.   دکتر مهرام نیز ضمن اشاره به تغییر محتوای کتب درسی و نتایج این تغییرات اضافه نمودند که هدف از مطالعه برنامه درسی پنهان یادگیری هایی است که در مخاطب به صورت یک برونداد آشکار می شود. سپس به ارائه تعاریف برنامه درسی پنهان از منظر مکاتب نظری و نظریه پردازان پرداخنتد. 

دکتر سعیدی، به عنوان آخرین سخنران، ضمن مروری بر مباحث مطرح شده چنین عنوان نمودندکه ابتدا باید مشخص شود که مبنای ارائه تعریف های مختلف از برنامه درسی پنهان چیست تا بتوان با رسیدن به یک تعریف واحد به بحث و بررسی آن پرداخت. نیز تعریفی برای برنامه درسی پنهان به صورت «آموخته های تصریح نشده و عوامل موثر بر آن» ارائه دادند. در آخر نیز جلسه به صورت بحث و گفتگو درباره مسائل مطروحه با مشارکت حضار برگزار گردید. 

گالری عکس…