فصلمنامه تعلیم و تربیت

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران می‌رساند، آخرین شماره فصلنامه تعلیم و تربیت با عنوان ویژه‌نامه فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش با سردبیری دکتر محمد عطاران منشتر شد.

پژوهشکده تعلیم و تربیت…