مهلت ارسال مقاله تمدید شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی

به اطلاع کلیه اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی و علاقمندان به ارسال مقاله به هفتمین همایش سالانه انجمن"برنامه‌های درسی دوره راهنمایی و متوسطه: چالشها و چشم‌اندازها" می‌رساند که مهلت ارسال چکیده مقاله به دبیرخانه همایش تا ۳۰ آبان ماه تمدید شد.