اسامی کاندیدای (۱) انتخابات هئیت مدیره دوره هفتم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

لیست کاندیدای دوره هفتم انتخابات هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

– دکتر محمود امانی طهرانی (سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی)

-دکتر صمد ایزدی (دانشگاه مازندران)

– دکتر محمد جوادی پور (دانشگاه تهران)

– دکتر علی حسینی خواه (دانشگاه خوارزمی)

– دکتر جواد حاتمی (دانشگاه تربیت مدرس)

– دکتر فرهاد سراجی (دانشگاه بوعلی همدان)

– دکتر نادر سلسیلی (پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)

– دکتر سعید صفایی موحد (دانشگاه تهران)

– دکتر علیرضا صادقی (دانشگاه علامه طباطبایی)

– دکتر محبوبه عارفی (دانشگاه شهید بهشتی)

– دکتر علیرضا عصاره (دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)

– دکتر مجید علی عسگری (دانشگاه خوارزمی)

– دکتر نرگس کشتی آرای (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان)

– دکتر محمود مهرمحمدی (دانشگاه تربیت مدرس)

– دکتر حسن ملی (دانشگاه علامه طباطبایی)

 

دکتر صمد ایزدی

دانشیار دانشگاه مازندران

 

مشخصات فردی

 – نام ونام خانوادگی:صمد ایزدی                 – متولد :۱۳۴۴ شیراز

– ﻤﺘﺄهل ودارای سه فرزند

آدرس : بابلسر،دانشگاه مازندران، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه علوم تربیتی،

صمد ایزدی

تلفن همراه:     09113140174             پست الکترونیکی : s.izadi@umz.ac.ir

سوابق تحصیلی

 

دوره تحصیلی

رشته تحصیلی

دانشگاه محل تحصیل

سال اخذ مدرک تحصیلی

لیسانس

مدیریت وبرنامه ریزی آموزشی

دانشگاه شیراز

۱۳۶۶

فوق لیسانس

برنامه ریزی آموزشی

دانشگاه تهران

۱۳۷۱

دکتری

برنامه ریزی درسی

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۷۹

 

 

 سوابق دانشگاهی

-دانشیار و عضو ﻫﻴﺄت علمی دانشگاه مازندران ،دانشکده علوم انسانی ،گروه علوم تربیتی،۱۳۷۲ تاکنون و تدریس در دوره های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

– مسئول مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه مارندران(۱۳۸۲-۱۳۷۴ و ۱۳۸۴- ۱۳۹۰)

  سوابق مسئولیت های اجرایی

–            مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران(۱۳۸۱-۱۳۸۰)

–            معاون برنامه ریزی و اداری –مالی استانداری مازندران(۱۳۸۲-۱۳۸۱)

–            معاون آموزشی و فنی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور(۱۳۸۴-۱۳۸۲)

        عضویت درانجمن ها ومجامع علمی وحرفه ای

 – عضوهیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

– عضوهیات مدیره انجمن آموزش عالی ایران  دو دوره

عضو انجمن تحقیقات آموزشی ایران

– عضو کمیته کارآفرینی دانشگاه مازندران ۱۳۸۰

– عضو شورای پژوهشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور ۱۳۸۴-۱۳۸۳

– عضو شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران ۱۳۸۲-۱۳۷۲

– عضو کمیته تخصصی شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران ۱۳۷۹-۱۳۷۲

 سوابق پژوهشی

 الف)مجری ۸ پروژه تحقیقاتی به شرح ذیل:

 1.     بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان آموزش دیده فنی و حرفه ای استان مازندران طی برنامه دوم توسعه اقتصادی واجتماعی. اداره کل آموزش فنی وحرفه ای استان مازندران با همکاری دانشگاه مازندران ۱۳۷۸٫

 2.     شناسایی رشته های فنی و حرفه ای معطوف به اشتغال ویژه خواهران درسطح شهر شیراز، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان فارس با همکاری دانشگاه مازندران،۱۳۸۶-۱۳۸۵

۳٫     بررسی نقش وجایگاه دستگاههای اجرائی استان در آموزش وپرورش مازندران.طرح شورای تحقیقات آموزش وپرورش استلن مازندران ۱۳۷۸٫

۴٫         منابع وﻤﺄخذ موجود در زمینه تکنولوژی آموزشی.طرح شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران ۱۳۷۳٫

۵٫     بررسی الگوی توزیع بهینه منابع مالی غیر پرستلی آموزش وپرورش مازندران. طرح شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران ۱۳۸۲٫

۶٫     بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران ،ورودی ۱۳۸۰(مطالعه طولی).طرح مصوب شورای پژوهشی دانشگاه.

۷٫     بررسی میزان سلامت روانی،جانبازان و نحوه گذران اوقات فراغت و رضایت آنان از خدمات بنیاد شهید و امر ایثارگران استان مازندران.طرح پژوهشی اداره کل بنیادشهید و امر ایثارگران استان مازندران،۱۳۸۷٫

۸٫     بررسی عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با تاکید بر طرح استاد مشاور،طرح پژوهشی اداره کل بنیادشهید و امور ایثارگران استان مازندران،۱۳۸۸٫

  ب) ناظر وراهنمای ۱۱ پروژه تحقیقاتی به شرح ذیل:

 1.    بررسی میزان تمایل مدیران مدارس و معلمان به موفقیت و تاثیر عناصر سازمانی در ارتقاء کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس استان مازندران

۲٫         بررسی عوامل موثر در رغبت شغلی معلمان مدارس استان مازندران، ۱۳۷۴-۱۳۷۳٫( شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران

۳٫     سنجش نیاز های آموزشی مدیران آموزشی دوره آموزش عمومی استان های مازندران و گلستان،۱۳۷۷-۱۳۷۶٫ ( شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران)

 

۴٫        بررسی راههای توانمندسازی کارکنان ستادی ادارات آموزش و پرورش مازندران و ارائه الگوی مناسب

۵٫ بررسی نگرش دانش آموزان دختر دوره متوسطه استان مازندران در مورد حجاب،۱۳۷۳-۱۳۷۲(شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران)

۶٫     بررسی میزان انطباق مفاهیم ومحتوای کتب ریاضی پایه های اول و دوم با توانائیهای ذهنی فراگیران ۱۳۷۵-۱۳۷۴(شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران)

       7. بررسی ضرورت و موفقیت طرح جبرانی تابستانی ،۱۳۷۵-۱۳۷۴٫( شورای تحقیقات آموزش وپرورش   استان مازندران)

 8.  بررسی سلسله مراتب ارزشهای دانش آموزان دوره متوسطه استان مازندران،۱۳۷۶-۱۳۷۷٫ ( شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران)

۹٫  بررسی مقایسه ای اثرات آموزشی روشهای فعال تدریس بر افزایش میزان خلاقیت دانش آموزان پایه چهارم ابتدائی استان مازندران،۱۳۷۸-۱۳۷۹٫ ( شورای تحقیقات آموزش وپرورش استان مازندران)

۱۰٫  بررسی نحوه گذران اوقات فراغت جوانان استان مازندران،۱۳۸۲٫(سازمان ملی جوانان،نمایندگی استان مازندران).

۱۱٫  بررسی میزان اثر بخشی  طرح خدمات مکاتبه ای  در ارتقاء  توانایی  خواندن  نوسوادان نهضت سواد آموزی   استان  مازندران سال تحصیلی  1385

 ج) مقالات

  انتشار ۱۹ مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر

۱-    بررسی وضعیت اشتغال کارآموزان آموزش دیده فنی و حرفه ای استان مازندران طی برنامه دوم توسعه     اقتصادی واجتماعی،پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه مازندران،سال دوم ،شماره چهارم ،بهار ۱۳۸۱٫

۲-    پیمایشی پیرامون تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری  اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)، پژوهشنامه علوم  انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران،ویژه نامه مدیریت
سال هشتم شماره ۴ (پیاپی ۳۱)، زمستان ۱۳۸۷،

 3- جایگاه معلمان در سطوح تصمیم گیری برنامه ریزی درسی،فصلنامه علمی – پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا،سال دوازدهم، شماره چهارم، بهار ۱۳۸۱٫

۴- الگوی نیمه متمرکز برنامه ریزی درسی با تاکید بر مشارکت معلمان،فصلنامه علمی – ترویجی پژوهش های تربیتی ،موسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم، دوره جدید،جلد نهم،شماره ۲و ۱،بهار و تابستان ۱۳۸۰٫

 5- بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان بر مبنای معیار نتایج مشتری در مدلEFQM،فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش عالی،سال اول،شماره۳،۱۳۸۷

۶- بررسی نقش برنامه درسی پنهان در ایجاد نگرش به اقتدار،تقویت هویت ملی و جهانی شدن،فصلنامه مطالعات ملی،سال  دهم،شماره۳،۱۳۸۸٫

۷- بررسی رابطه سبک های یادگیری،وی‍ژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان،دانشور رفتار،سال چهاردهم،دوره جدید،اسفند۸۶

۸- ضرورت برخورداری دانشجویان از دانش شهروندی و مسئولیت پذیری اجتماعی در فرایند جهانی شدن، مطالعات برنامه درسی، سال چهارم،شماره۱۵،زمستان ۱۳۸۸

۹- تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های آموزش سلامت،نوآوری های آموزشی،سال نهم،شماره۳۳،بهار ۱۳۸۹

۱۰- تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش جهانی، مطالعات برنامه درسی،سال چهارم،شماره۱۳ و ۱۴،تابستان و پاییز ۱۳۸۸

۱۱- شیوه های یادگیری به عنوان پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی دانش آموزان متوسطه، مطالعات آموزش و یادگیری،دوره دوم،شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

۱۲٫ آسیب شناسی روانی و نیاز به خدمات روانشناختی به دانشجویان، پژوهش علوم انسانی- علوم تربیتی،دانشگاه بوعلی سینا، سال هشتم، شماره ۲۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹

۱۳ بررسی چگونگی ارزشیابی از آموخته های دانشجویان کارشناسی ارشد با تاکید بر عامل های تاثیرگذار،مجله علوم تربیتی دانشگاه شهید چمران ،دوره ششم، سال۲-۱۷، شماره های ۳و۴، ۱۳۸۹

۱۴- بررسی عوامل موثر در شاداب سازی مدارس از دیدگاه دانش آموزان و اولیاء مدرسه(مدیران،معلمان و مربیان پرورشی) با تاکید بر توسعه فرهنگی، فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی،دوره اول، شماره ۱، تابستان ۹۱

۱۵- تحلیل مختوای تربیت بدنی در کتاب های درسی دوره ابتدایی، پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،شماره ۱۳، بهار و تابستان ۹۰

۱۶- بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه،مجله پژوهشی علوم انسانی، شماره ۲۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫

۱۷- ارزیابی وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاه جامع علمی کاربردی، فصلنامه انجمن آموزش عالی ایران، سال سوم،شماره۲ ،۱۳۸۹

۱۸- بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان معلمان مرد دوره متوسطه شاخه علوم انسانی بر مبنای رویکرد سازنده گرایی(مورد مطالعه: استان مازندران)،مجله مطالعات آموزش و یادگیری،سال چهارم،دوره اول، بهار و تابستان ۱۳۹۱

۱۹- بررسی وضعیت حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان مراجعه کننده به مراکز توا نبخشی با توجه به متغیرهای جمعیت شناختی،مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران،دوره ۲۳،شماره ۱۰۵، مهرماه ۱۳۹۲(صص:۱۱۷-۱۰۸)

  ارائه ۵۴ مقاله در همایش ها و کنفرانس ها داخلی و حارجی

 1.  کارائی و اثربخشی آموزشهای ضمن خدمت معلمان،چهارمین سمپوزیوم جایگاه تربیت،تهران،۱۳۷۲٫

۲٫  عوامل درونی وبرونی موثر در کارائی و اثربخشی  آموزش های ضمن خدمت و ارائه راهبرد های عملی،اولین سمینار آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران،تهران ،اسفند ۱۳۷۲٫

۳٫  ارزشیابی مبتنی بر هدف از برنامه های آموزش ضمن خدمت، اولین سمینار آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران،تهران ،اسفند ۱۳۷۲

۴٫  بررسی نقش و جایگاه مدیریت در نظام آموزشی، رو.زنامه همشهری ،۱۸ فروردین ۱۳۷۳٫

۵٫  برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه به عنوان روشی  در تمرکز زدائی از نظام برنامه ریزی درسی،همایش علمی –کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی،تهران، آبان ماه ۱۳۷۴٫

۶٫ گزارشی از نظام آموزش و پرورش ژاپن، روزنامه همشهری ،۳۰ آبان ۱۳۷۴٫

۷٫ نقش مشارکتی معلمان و تمرکززدائی از فرایند برنامه ریزی درسی،همایش ملی مهندسی اصلاحات در آموزش وپرورش،تهران،خرداد ماه ۱۳۸۱٫

۸٫  نقش آموزشگاههای آزاد در توسعه آموزشهای فنی و حرفه ای استان مازندران،همایش جایگاه بخش خصوصی در توسعه آموزش فنی وحرفه ای، مشهد،۱۳۸۱٫

۹٫  بررسی نگرش دانش آموزان دختر استان مازندران در مورد حجاب،همایش حجاب با تاکید بر رویکردهای علمی – کاربردی،ساری، اردیبهشت ۱۳۸۱٫

۱۰٫ ضرورت هدایت و راهنمائی تحصیلی، حرفه ای و شغلی، نشریه مهارت، سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، شماره ۳۵و۳۲، ۱۳۸۳٫

۱۱٫ تحلیل گرایش به نظام های برنامه ریزی درسی متمرکز و غیر متمرکز در برخی کشورها،پنجمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،کرمان،اسفند ۱۳۸۴٫

۱۲٫ بررسی وضعیت سلامت روانی دانشجویان ورودی سال تحصیلی ۸۱-۸۰ دانشکده علوم انسانی دانشگاه مازندران، سومین سمینار سراسری بهداشت روانی  دانشجویان،تهران،دانشگاه علم وصنعت، خرداد۱۳۸۵٫

۱۳٫ اهداف تعلیم و تربیت از دیدگاه قرآن،احادیث و روایات،همایش انسان معاصر،دین و کارکردهای آن،بابلسر ،دانشگاه مازندران،خرداد۱۳۸۵٫

     14. بررسی دیدگاه معلمان ثابت دوره ابتدایی و مدیران مدارس آموزش و پرورش منطقه بندپی غربی و شرقی شهرستان بابل درخصوص عملکرد معلمین تربیت بدنی ،همایش تربیت بدنی و ورزش استان مازندران- چاشها و فرصت ها- دانشگاه مازندران، آذرماه ۱۳۸۵٫

  15.  بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی با تاکید بر رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه،ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،شیراز،اسفند ماه ۱۳۸۵

 16. بررسی نقش معلمین تربیت بدنی در اجرای برنامه درسی قصد شده درمدارس ابتدایی منطقه بندپی غربی وشرقی بابل از دیدگاه معلمان ثابت ومدیران مدارس ابتدایی، ،ششمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،شیراز،اسفند ماه ۱۳۸۵

 17. بررسی عوامل موثر دربزهکاری نوجوانان و نقش آموزش در پیشگیری و کاهش آن،همایش علمی- تخصصی پلیس،دانشگاه،امنیت اجتماعی،ساری ۱۳۸۵٫

 18.  آموزش شهروندی، حقوق انسانی و مسئولیت پذیریاجتماعی در نظام آموزشی،همایش حقوق شهروندی،تهران، تیرماه ۱۳۸۶

۱۹٫  بررسی ارتباط تعاملی بین شیوه­های یادگیری، ویژگی­های شخصیتی و عملکرد تحصیلی  دانش­آموزان متوسطه،همایش هفتم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران،تهران:دانشگاه تربیت معلم،۱۳۸۷٫

۲۰٫ ارزیابی آموزش عالی و نقش فراموش شده مشتری محوری با تاکید بر مدل

EFQM، همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی،تهران:دانشگاه  شهیدبهشتی،۲۱اسفند۱۳۸۷

۲۱٫ تحلیلی بر آیین نامه ها و شیوه نامه های هیات های نظارت و ارزیابی استانی نظام آموزش عالی بر مبنای معیار مشتری محوری، همایش ملی نظارت و ارزیابی آموزش عالی،تهران:دانشگاه شهیدبهشتی،۲۱اسفند۱۳۸۷

۲۲٫ بررسی مقایسه ای انگیزه پیشرفقت درمیان دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانشجویان عادی دانشگاه مازندران،همایش ملی ایثار و شهادت،بابلسر،اسفند۱۳۸۷

۲۳٫ عدالت آموزشی از طریق بررسی ضریب محرومیت و رتبه برخورداری مناطق آموزش و پرورش مازندران،همایش منطقه ای تحول بنیادین آموزش و پرورش مازندران،قائمشهر،مرداد۱۳۸۸

۲۴٫ بررسی نحوه گذران اوقات فراغت جانبازان اعصاب و روان و ضایعه ی نخاعی استان مازندران و مشکلات و نیازمندی های آنان، همایش ملی ایثار و شهادت،بابلسر،اسفند۱۳۸۷

۲۵٫  تاثیر سازنده گرایی اجتماعی به عنوان رویکردی نو در برنامه درسی دانشگاهی، همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران،تبریز،مهرماه۱۳۸۸

۲۶٫ بررسی باورهای دانشجویان درخصوص ماهیت دانش،فرایندکسب دانش و یادگیری در فعالیتهای پژوهشی، همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران،تبریز،مهرماه۱۳۸۸

۲۷٫ بررسی میزان توجه برنامه های درسی دانشگاه مازندران به معیارهای کارآفرینانه، همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران،تبریز،مهرماه۱۳۸۸

۲۸٫ بررسی برخی از مسائل و مشکلات ارزشیابی آموخته های دانشجویان کارشناسی ارشد، همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران،تبریز،مهرماه۱۳۸۸

۲۹٫ سنجش نقش برنامه های درسی دانشگاه بر مهارتهای زندگی دانشجویان(موردمطالعه :دانشگاه مازندران)، همایش برنامه درسی آموزش عالی در ایران،تبریز،مهرماه۱۳۸۸

۳۰٫ مقایسه عملکرد دانش آموزان دو زبانه و تک زبانه در پایه دوم دوره ابتدایی،همایش دوزبانگی و آموزش:چالش ها،چشم اندازها و راهکارها- تبریز، اسفند ۱۳۸۸

۳۱٫  ضرورت تحول در برنامه ی درسی تربیت معلم با تأکید بر برنامه ی درسی معنوی،دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی،تهران،دانشگاه شهید رجایی،اسفند ۱۳۸۹

۳۲٫  ضرورت بازنگری در برنامه درسی تربیت معلم با تأکید بر برنامه درسی پست مدرن، دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی،تهران،دانشگاه شهید رجایی،اسفند ۱۳۸۹

۳۳٫  امکان سنجی اجرای برنامهﻯ درسی هنر وزیبایی شناسی در برنامهﻯ درسی تربیت معلم ،دهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی،تهران،دانشگاه شهید رجایی،اسفند ۱۳۸۹

۳۴٫  برنامه درسی معنوی (گفتمان جدید) به عنوان یکی از حلقه های بنیادین تحولات در برنامه درسی قرن ۲۱،همایش تحول بنیادین در برنامه های درسی،مشهد،اردیبهشت ۹۰

۳۵٫  برنامه درسی هنر و زیبایی شناختی،حوزه مغفول در نظام برنامه درسی ایران در عصر جهانی شدن ،همایش تحول بنیادین در برنامه های درسی،مشهد،اردیبهشت ۹۰

۳۶٫  ضرورت بازنگری در برنامه درسی با تاکید بر برنامه درسی پست مدرن ،همایش تحول بنیادین در برنامه های درسی،مشهد،اردیبهشت ۹۰

۳۷٫   ضرورت ایجاد تحولی بنیادین در محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی در ارتباط با آموزش سلامت، همایش تحول بنیادین در برنامه های درسی،مشهد،اردیبهشت ۹۰

۳۸٫عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران،اصفهان،ششمین سمینار بهداشت روانی دانشجویان،۲۷ و ۲۸ اردیبهشت ۹۱

۳۸٫بررسی تطبیقی نظام تربیت معلم در کشورهای فرانسه،ژاپن،ایران،همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران ۱۴۰۴،بابل دوم خرداد ۹۱(نفر اول)

۳۹٫بررسی میزان تاثیر دوره تحصیلی دوساله کاردانی مراکز تربیت معلم بر معلمان دوره ابتدایی شهرستان بجنورد، همایش ملی رسالت معلم در چشم انداز ایران ۱۴۰۴،بابل دوم خرداد ۹۱(نفر اول)

۳۸٫  بررسی نقش آموزشی دانش آموز در عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس چارچوب مطالعات TIMSS. پنجمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ۹۲

۳۹٫  در رثای مهربان معلم عشق و ایثار، دکتر گویا، دومین همایش آموزش ریاضی( کرمان، دانشگاه شهید باهنر)، کرمان، خرداد ۹۲

۴۰٫  مشارکت علمی دانشجویان تحصیلات تکمیلی در تولید دانش در ایران(مورد مطالعه تحقیقات تربیتی)، کنفرانس بین اللملی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها،تهران، دانشگاه تربیت مدرس،خرداد ۹۲

۴۱٫توسعه تحصیلات تکمیلی: آیا سرمایه گذاری دولتی در این بخش منطقی است؟ کنفرانس بین اللملی توسعه تحصیلات تکمیلی، فرصت ها و چالش ها، تهران، دانشگاه تربیت مدرس، خرداد ۹۲

۴۲٫ بررسی نقش آموزشی معلم در عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس چارچوب مطالعات  TIMSS، اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در ارزیابی آموزش دروس علوم پایه، اهواز، اردیبهشت ۹۲

۴۳٫برنامه درسی پُست مدرن: حوزه مغفول در برنامه درسی تربیت معلم در عصر جهانی شدن،:  کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن،تهران،اردیبهشت ۹۲

۴۴٫برنامه درسی هنر و زیبایی شناسی به عنوان یکی از ضرورت ها و پیش نیاز سیاست گذاری تغییر در برنامه ریزی نظام آموزش عالی در عصر جهانی شدن،،:  کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن،تهران،اردیبهشت ۹۲

۴۵٫جغرافیای جهانی شدن تربیت اسلامی و برنامه درسی معنوی آن،،:  کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن،تهران،اردیبهشت ۹۲

۴۶٫شیوه های تربیت دینی در عصر جهانی شدن،کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن،تهران،اردیبهشت ۹۲

۴۷٫ضرورت توجه به برنامه درسی-معنوی در تربیت و آموزش معلمان با تاکیدبرنقش الگویی معلم در تحولات جهانی،کنفرانس علمی بین المللی آموزش و جهانی شدن،تهران،اردیبهشت ۹۲

۴۸٫ بررسی مقایسه ای دیدگاه مربیان و کارشناسان آموزش های فنی و حرفه ای در مورد اولویت های آموزشی مربیان هنرستان های فنی و حرفه ای بر مبنای مدل بوریچ و کوادرانت،دومین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازینظام آموزشی، تهران ۱۲ اسفند ۹۱

۴۹٫ بررسی نیازهای آموزشی مربیان هنرستان های فنی و حرفه ای استان قزوین بر مبنای مدل بوریچ،،دومین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازینظام آموزشی، تهران ۱۲ اسفند ۹۱

۵۰٫ آسیب شناسی صلاحیت های حرفه ای معلمان در اجرای ارزشیابی توصیفی،،دومین کنفرانس ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت در نظام های آموزشی با تمرکز بر یکپارچه سازینظام آموزشی، تهران ۱۲ اسفند ۹۱

۵۱٫درس پژوهی الگویی اثربخش در ایجاد مدارس یادگیرنده،همایش ملی مدرسه فردا،چالوس دانشگاه آزاد اسلامی،۲۸ آذر ۹۲(نفر اول از ۲)

 51.ارتباط برنامه درسی با توسعه پایدار،همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش،بیرجند،۱۴ و ۱۵اسفند ۹۲، نفراول از ۳

۵۲٫میزان شناخت معلمان از اصول آموزش برنامه درسی و یادگیری،نفر ۱ از۴، همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش،بیرجند،۱۴ و ۱۵اسفند ۹۲

۵۳٫بررسی تطبیقی تغییرات برنامه درسی در نظام آموزشی مالزی و کره جنوبی،نفر۱ از۲، همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش،بیرجند،۱۴ و ۱۵اسفند ۹۲

۵۴٫تحلیل محتوای کتب درسی دوره متوسطه(رشته  علوم انسانی)بر اساس شاخص های راهبردی بهره وری و برابری در راستای سند تحول بنیادین آ.پ و تغییر در برنامه درسی(پوستر)،نفر۲از۲، همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش،بیرجند،۱۴ و ۱۵اسفند ۹۲

۵۵٫ارزیابی برنامه درسی تفکر و پژوهش در دوره ی ابتدایی پایه ششم از نگاه معلمان(پوستر)،نفر۱از۳، همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش،بیرجند،۱۴ و ۱۵اسفند ۹۲

۵۶٫نگرش معلمان ابتدایی به ارزشیابی توصیفی در برنامه های درسی(پوستر)،نفر۱از۴، همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش،بیرجند،۱۴ و ۱۵اسفند ۹۲

۵۷٫دریچه ای متفاوت در تغییر برنامه درسی زبان انگلیسی با تاکید بر میزان خویشی آن با زبان فارسی(پوستر) نفر۳از۳، همایش ملی تغییر در برنامه درسی دوره های آموزش و پرورش،بیرجند،۱۴ و ۱۵اسفند ۹۲

۱٫ A Model for Curriculum Development in Iran Emphasizing on Teachers’ Participation, 3RD TRIENNIAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE ADVANCEMENT OF CURRICULUM STUDIES, South Africa, (IAACS): 7-10 September 2009

۲٫ Student Councils at Elementary Schools in Iran: One Step towards Citizenship Education, Learning Democracy by Doing: Alternative Practices in Citizenship Education and Participatory Democracy, University of Toronto, July 2009

 

۳٫ Survey the role of hidden curriculum in the formation students towards authority, national identity and globalization, XVII ISA Word Congress of Sociology, Sweden, 2010

۴٫ The impact of correspondence services on neo-literates lifelong learning (full paper). 4th Word Conference on Education Sciences. February 2012. Spain

۵٫ The social causes of illiteracy in Iran (full paper). 4th Word Conference on Education Sciences. February 2012. Spain

۶٫ Review of spiritual curriculum components a phenomenological study (abstract). The Fourth Word Curriculum Studies Conference. July 2012. Brazil

۷٫ Feasibility of curriculum accomplishment (abstract).July 2012. Brazil

 استادراهنما ۱۸ پایان نامه کارشناسی ارشد

  1- ارزیابی کارایی بیرونی دانشگاه جامع علمی-کاربردی،مورد مطالعه:بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان علمی-کاربردی مازندران

۲- ارزیابی مقایسه ای دوره های آموزشی دانشگاه مازندران با آموزشهای مورد نیاز کارآفرینانه

۳- بررسی میزان استفاده معلمان از برنامه های درسی مبتنی بر فن آوری اطلاعات و ارتباطات و نقش آن در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

۴- بررسی رابطه ی بین جو سازمانی و فرسودگی شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه مازندران

۵- تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش سلامت

۶- ارزیابی دوره های آموزش ضمن خدمت (کوتاه مدت ) معلمان استان مازندران بر مبنای استاندارد آموزش ISO  10015

۷- بررسی توصیفی ساختار روابط اجتماعی حاکم بر مدارس متوسطه استان مازندران از دیدگاه دانش آموزان و کارکنان آموزشی

۸- بررسی مسایل و مشکلات ارزشیابی از آموخته های دانشجویان کارشناسی ارشد

۹- بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان بر مبنای معیار نتایج مشتری در مدلEFQM

۱۰- یررسی تأثیر دوره‌های آموزشی فن آوری  اطلاعات بر بهبود عملکرد کارکنان(مطالعه‌ی موردی:مؤسسه‌ی عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی)

۱۱- بررسی صلاحیت های حرفه ای معلمان متوسطه استان مازندران بر اساس دیدگاه سازنده گرایی

۱۲- تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ابتدایی بر مبنای مؤلفه های آموزش سلامت

۱۳٫ بررسی نیازهای آموزشی مربیان هنرستان­های فنی و حرفه­ای استان قزوین بر مبنای مدل بوریچ و مدل کوادرانت

۱۴٫ بررسی میزان کارآمدی مدیران هنرستان های فنی حرفه ای و کار دانش استان مازندران و ارتباط آن با رهبری تحول گرا از دیدگاه معلمان

۱۵٫ تحلیل محتوای کتب درسی دوره متوسطه (رشته علوم انسانی)  براساس شاخص های ۴ گانه بهره وری و برابری پایداری و توانمند سازی

۱۶٫ آسیب شناسی  صلاحیت های حرفه ای معلمان دراجرای طرح  ارزشیابی توصیفی در استان مازندران

۱۷٫ بررسی نقش شاخص های مربوط به معلم و دانش آموز در عملکرد تحصیلی ریاضی دانش آموزان سوم راهنمایی بر اساس چارچوب مطالعات تیمز(TIMSS)

 استاد مشاور و داور بیش از ۳۰ پایان نامه های کارشناسی ارشد

 1- تحلیل محتوای کتاب های درسی دوره ی ابتدایی بر مبنای مولفه های آموزش جهانی

۲- بررسی مولفه های هوش هیجانی در کتاب های درسی دوره ی راهنمایی

۳- بررسی باورهای دانشجویان در خصوص ماهیت دانش،فرایند کسب دانش و یادگیری(باورهای معرفت شناسی) در فعالیت های پژوهشی

۴- بررسی بکارگیری تدریس گروهی در دانشگاه مازندران

۵- بررسی میزان تحقق اهداف اجتماعی دوره متوسطه از دیدگاه دانش آموزان سال سوم و دبیران متوسطه نظری

۶- بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت عمومی و سازگاری فردی و اجتماعی زندانیان

۷- شناسایی عوامل تأثیر گذار بر ترک تحصیل دانش آموزان  مدارس متوسطه

۸٫ ارزشیابی مراکز اختلال های ویژه یادگیری استان هرمزگان بر اساس مدل  CIPP

 

شرکت در چندین کارگاه آموزشی و برگزاری ۲۲ کارگاه آموزشی

– برگزاری کارگاه آموزشی روش تحقیق ویژه رﺆسا وکارشناسان آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران،خرداد ۱۳۸۱٫

– شرکت در کارگاه آموزشی  نقش ذینفعان ملی در توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، بانک جهانی و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور،بهمن ۱۳۸۳

– شرکت در کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس ،موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و دانشگاه مازندران ،اردیبهشت ۱۳۸۱٫

– برگزاری ۶ کارگاه آموزشی سنجش و اندازه گیری ،ویژه اعضای هیات علمی دانشکاه علوم پزشکی بابل ۱۳۸۲-۱۳۸۳٫

– برگزاری ۲ کارگاه آموزشی روشها و فنون تدریس، ویژه اعضای هیات علمی دانشکاه علوم پزشکی بابل ۱۳۸۲-۱۳۸۳٫ 

– برگزاری ۱۳ کارگاه مداخله در بحران و مهارت ارتباط موثر ویژه مسئولان ومدیران دانشگاه های منطقه ۳ کشور. ۱۳۸۸-۱۳۸۹

– شرکت در کارگاه آموزشی تبادل تجربیات برنامه درسی ایران و کره جنوبی،سئول شهریور ۱۳۹۱

 عناوین و تقدیرنامه ها

 – پژوهشگر نمونه سال وزارت  کار و امور اجتماعی و دریافت لوح تقدیر از وزیر علوم وتحقیقات و فنآوری در سومین جشواره بزرگداشت پژوهشگران برگزیده سال ۱۳۸۱٫

– پژوهشگر پیشکسوت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان مازندران در سال ۱۳۸۱ ودریافت لوح تقدیر از استاندار مازندران.

– دریافت لوح تقدیر از وزیر آموزش و پرورش به پاس شرکت وارئه مقاله در همایش علمی- کاربردی بهبود کیفیت آموزش عمومی، مهر ماه ۱۳۷۵

– دریافت لوح تقدیر از وزیر کار وامور اجتماعی در جریان برگزاری مسابقات ملی مهارت، ۱۳۸۳٫

– پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران(۱۳۸۸)

– پژوهشگر نمونه استانی در حوزه علوم انسانی(۱۳۹۰)

– پژوهشگر نمونه دانشگاه مازندران(۱۳۹۱)

– استاد  نمونه دانشگاه مازندران(۱۳۹۲)

                                                                

 دکتر محمد جوادی‌پور

متولد ۱۳۴۶

سابقه: ۱۹ سال سابقه کارشناسی و مدیریتی در سازمان تربیت‌بدنی

عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معاون فناوری و ارتباطات پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

رئیس موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

مدرک تحصیلی:

لیسانس علوم تربیتی از دانشگاه شهید چمران اهواز (۱۳۶۹)

فوق‌لیسانس علوم تربیتی(برنامه‌ریزی) از دانشگاه علامه طباطبایی (۱۳۷۴)

دکترای علوم تربیتی (برنامه‌ریزی آموزشی و درسی) دانشگاه تربیت‌معلم تهران (۱۳۸۵)

موضوع رساله دوره دکتری :

        طراحی و اعتباربخشی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی در مدارس ابتدایی ایران

تخصص ها و زمینه فعالیت :

       برنامه ریزی درسی و آموزش در تربیت بدنی

       مدیریت استراتژیک در تربیت بدنی

      برنامه ریزی درسی در آموزش عالی و آموزش های سازمانی و شغلی.

 ب) سوابق کاری:

۱-         کارشناس دفتر برنامه‌ریزی تربیت‌بدنی به مدت ۳ سال

۲-         مدرس و عضو هیأت علمی آموزشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وابسته به سازمان تربیت‌بدنی

۳-         عضو کمیته برنامه پنج‌ساله سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی (بخش تربیت‌بدنی و ورزش)

۴-         عضو شورای برنامه‌ریزی سازمان تربیت‌بدنی

۵-         عضو کمیته تخصصی شورای تحول اداری

۶-         عضو ستاد تدوین طرح جامع تربیت‌بدنی و ورزش کشور

۷-         عضو ستاد تدوین برنامه پنچ ساله چهارم سازمان تربیت بدنی

۸-         عضو ستاد تدوین برنامه پنج ساله پنجم  سازمان تربیت بدنی

۹-         عضو شورای تحقیقات و مطالعات سازمان تربیت بدنی

۱۰-      عضو کمیته راهبری آموزش سازمان تربیت بدنی

۱۱-      نایب‌رئیس فدراسیون هاکی به مدت ۴ سال

۱۲-      عضو کمیته مسابقات فدراسیون هاکی آسیا به مدت ۴ سال

۱۳-      مدیر طرح مرکز توسعه مدیریت و مطالعات تربیت‌بدنی

۱۴-      قائم‌مقام مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور

۱۵-      معاون برنامه‌ریزی راهبردی مرکز ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور

۱۶-     مدیرکل دفتر ملی مدیریت و توسعه ورزش کشور

۱۷-      مدیرکل دفتر برنامه ریزی، آموزش و تحقیقات سازمان تربیت بدنی

۱۸-       مشاور معاونت امور ورزش سازمان تربیت بدنی

۱۹-      دبیر شورای راهبردی فدراسیون ورزش همگانی

۲۰-      عضو هیئت علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۱-      عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۲-      عضو گروه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۳-    عضو هیئت رئیسه پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۴-    رئیس انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک

۲۵-      معاون فناوری و ارتباطات پژوهشگاه تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲۶-    عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

۲۷-    رئیس موسسه روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

۲۸-    رئیس کمیسیون آموزش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

۲۹-     رئیس کمیسیون ترویج علم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

۳۰-     بازرس انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

۳۱-     مسئول گروه برنامه درسی تربیت بدنی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 
 

ب) سوابق تحقیقی و پژوهشی

۳۲-      مجری طرح بررسی مقدماتی پایایی، اعتبار و روایی آزمون آمادگی روانی ورزشکاران

۳۳-      مجری طرح بررسی ویژگی‌های فنی و علمی مربیان ورزشی طرف قرارداد سازمان تربیت‌بدنی

۳۴-      مجری طرح بررسی سرانه فضاها و اماکن ورزشی سازمان تربیت‌بدنی

۳۵-      مجری طرح بررسی میزان تحقق اهداف مهارت های اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدائی – سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران

۳۶-      مجری طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزش همگانی و ارائه مدل توسعه ورزش همگانی ایران

 

۳۷-      مشاور در طرح بررسی اعتبار و پایایی آزمون‌های سه‌گانه روانی ورزشکاران (اتاوا، استرالیا و POMS) در پژوهشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری– مجری دکتر واعظ موسوی

۳۸-      ناظرطرح پژوهشی:نظام جامع حقوقی ورزش کشور- پزوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم,تحقیقات وفناوری- مجری:دکترامیرارجمند

۳۹-      همکاراصلی درطرح پژوهشی تعیین قطب های ورزشی کشور- پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم,تحقیقات و فناوری- مجری:دکتررضاقراخانلو

۴۰-      ناظر طرح پژوهشی:بررسی میزان آگاهی معلمان متوسطه شهر تهران از ویژگی هاوخصوصیات رشد جسمانی,ذهنی و اجتماعی دانش آموزان- سازمان آموزش و پرورش شهرستانهای تهران- مجری:زهرا زمانی

۴۱-      ناظر طرح پژوهشی : بررسی اثرات جشنواره های تدریس بر میزان یادگیری دانش آموزان شهر تهران _ مجری : پروین کیانی

۴۲-      همکاراصلی در طرح پژوهشی: طراحی و اعتبار بخشی الگوی تغییر در برنامه درسی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی _ مجری : دکتر کوروش فتحی واجارگاه

۴۳-      مدیر هماهنگی طرح نظام جامع آموزش و منابع انسانی سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

۴۴-      ناظر طرح بررسی اثربخشی کارایی و نیازسنجی دوره های آموزش وزارت تعاون

۴۵-      ناظر طرح پژوهشی: بررسی راهکارهای عملی افزایش مشارکت بخش خصوصی و تعاونی در ورزش- سازمان خصوصی سازی

۴۶-      مدیر هماهنگی و همکار اصلی : بررسی و مطالعه تطبیقی برنامه درسی تربیت بدنی کشورهای منتخب جهان و ارائه الگو برای تدوین راهنمای برنامه درسی تربیت بدنی ایران

۴۷-      ناظر طرح پژهشی بررسی راهکارهای اجرایی در ورزش همگانی دانشگاه ها – پژوهشگاه تربیت بدنی.

۴۸-      مدیر پروژه طرح پژوهشی تدوین برنامه راهبردی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

۴۹-      مجری طرح پژوهشی بررسی چالش های مدیریت ورزش قهرمانی کشور- پژوهشگاه تربیت بدنی

۵۰-      ناظر طرح پژوهشی پایبندی روزنامه نگاران ورزشی به اصول اخلاق حرفه ای روزنامه نگاری – پژوهشگاه تربیت بدنی.

۵۱-      مجری طرح منشور ملی ورزش ایران، وزارت ورزش و جوانان.

ج)مسئولیت در پایان نامه ها

۱٫         بررسی و مقایسه انعطاف‌پذیری ورزشکاران طراز اول رشته‌های بدمینتون و تنیس روی میز کشور – هوشنگ طاهری کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  (1376) مشاور

۲٫         بررسی و مقایسه قدرت پنجه و قدرت پرس خوابیده و قدرت پرس نشسته ورزشکاران طراز اول کشتی و کاراته – حسین نعمت‌پور کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  (1377) مشاور

۳٫         بررسی و مقایسه تأثیر روش تمرین پلایومتریک با وزنه در پرش عمودی ورزشکاران رشته والیبال – غلامرضا پارسا کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی  (1376) مشاور

۴٫         بررسی اثر گرم کردن بر تمرینات کششی P.N.F – علی پرویزی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی (۱۳۷۷) مشاور

۵٫         بررسی سرعت، شتاب، جابجایی دونده‌های ۱۰۰ متر دو و میدانی – زهرا امین کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(۱۳۷۷) مشاور

۶٫          بررسی میزان همبستگی بین نتایج آزمون‌های پرش عمودی (سارجنت) وارگوجامپ در ورزشکاران زبده ایران – مسعود قاسمی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی(۱۳۷۸) مشاور

۷٫         بررسی موانع استفاده از اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش شهر تهران –شاهرخ قلیزاده کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی –استاد راهنما

۸٫         بررسی کارایی درونی هنرستانهای فنی شهر تهران –کریم خانی – کارشناسی ارشد مدیریت آموزسی – استاد راهنما

۹٫         بررسی میزان انطباق عملکرد معلمان راهنما با انتظارات مدارس ابتدائی – رمضانعلی محمدی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – استاد راهنما

۱۰-بررسی رابطه بین آزادی عمل و تعهد شغلی مدیران مدارس متوسطه شهرستان گرمسار – زهرا مطهری کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – مشاور

۱۱-بررسی و تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارشناسان کتابخانه ملی ایران – علی مهدی زاده کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی – مشاور

۱۲-بررسی میزان تحقق اهداف و برنامه های مصوب آموزش فنی و حرفه ایی استان مازندران – علی بخشی کارشناسی مدیریت آموزشی – مشاور – در حال اجرا

۱۳-بررسی میزان آگاهی و دانش تفکر استراتژیک مدیران گروههای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه  ده کشور – استاد راهنما 

۱۴-بررسی و مقایسه روش های تدریس همیاری و سنتی در میزان پیشرفت تحصیلی درس شیمی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان گرمسار – استاد راهنما

۱۵- ارزیابی اداره کل تربیت بدنی استان سمنان و هیات های ورزشی بر اساس مدل تعالی سازمانی (EFQM ) – مشاور

۱۶- بررسی میزان مشارکت اعضای هیات علمی در نظام برنامه ریزی و تصمیم گیری دانشگاههای منطقه ده کشور – استاد راهنما

۱۷-ارزیابی میزان تحقق اهداف برنامه درسی دوره ابتدائی در آموزش و پرورش استان سمنان – استاد راهنما

۱۸-ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی در دبیران تربیت بدنی استان گلستان –دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکز – مشاور

۱۹- تحلیل محتوای پژوهش های انجام شده سازمان تربیت بدنی در سال های ۱۳۷۴  تا ۱۳۸۷ –دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج -مشاور

۲۰-ارتباط رضایت شغلی با اثر بخشی مدیران تربیت بدنی مناطق و مجموعه های ورزشی شهرداری تهران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – استاد راهنما

۲۱-بررسی میزان دستیابی به اهداف آموزشی در مدارس دولتی و مدارس غیر انتفاعی متوسطه شهر تهران –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی –استاد مشاور

۲۲-بررسی همجواری مناسب و غیر مناسب در ساخت اماکن ورزشی و ارائه الگو – دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ارومیه- استاد مشاور.

۲۳-بررسی میزان توجه به مولفه های هویت ملی در کتب دوره ابتدایی – دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز–– استادراهنما

۲۴-بررسی میزان توجه به تفاوت های قومیتی و جنسیتی در کتب دوره ابتدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس–– استادراهنما

۲۵-مطالعه و امکان سنجی برنامه درسی تلفیقی در تربیت بدنی دوره ابتدایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز- استاد راهنما

۲۶- آسیب شناسی اجرای درس تربیت بدنی با تاکید بر تئوری کلاین از دیدگاه مدیران و معلمان ورزش و ارائه پیشنهادات و راهکار- دانشگاه الزهرا (ع) استاد مشاور-

 برنامه ورزشی در دانشکده های دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز – استاد مشاور

۲۷- آسیب شناسی و توسعه ورزش همگانی ایران براساس SWOT – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد – استاد مشاور

۲۸- مقایسه معیارهای شایستگی معلمی در معلمان تربیت بدنی تهران از نگاه مدیران – دانشگاه آزاد اسلامی مشهد – استاد مشاور

۲۹- مطالعه تطبیقی صلاحیت های حرفه ایی معلمان تربیت بدنی مدارس ایران با کشورهای آلمان، فرانسه، ژاپن و چین و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود صلاحیت حرفه ایی معلمان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز – استاد راهنما

۳۰- بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه معلمان متوسطه شهرستان تالش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز- استاد مشاور.

۳۱- نیازسنجی آموزشی معلمان هنرستان های فنی شهر یاسوج با تکنیک دلفی- دانشگاه تهران- استاد مشاور.

۳۲- میزان کاربرد اصول یادگیری بزرگسالان در تدریس توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه های تهران- دانشگاه تهران – استاد مشاور.

۳۳- شناخت راهبردی وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه ها و راهکارهای توسعه آن. دانشگاه آزاد اسلامی همدان- استاد راهنما.

۳۴- نیازسنجی آموزشی کارکنان شرکت نفت با تکنیک دیکوم- دانشگاه تهران- استاد مشاور.

۳۵- مقایسه جو مدرسه در مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهرستان سنندج و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی و مفهوم خود تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی – دانشگاه تهران – استاد مشاور.

۳۶- بررسی موانع بازاریابی ورزشی در ایران – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بندر عباس – استاد راهنما

۳۷- – شناخت راهبردی وضعیت موجود ورزش استان تهران و ارائه استراتژی، برنامه ها و راهکارهای توسعه آن. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بندر عباس- استاد راهنما.

۳۸- رساله دوره دکتری دانشگاه گیلان: طراحی الگوی ورزش قهرمانی ایران براساس شاخص های توسعه یافتگی، استاد مشاور.

۳۹– رابطه بین بهزیستی روانی معلمان دانشجو و صلاحیت های حرفه ایی و انگیزش پیشرفت آنان، استاد راهنما، دانشگاه تهران.

۴۰- رابطه بین رویکردهای برنامه درسی معلمان با صلاحیت حرفه ایی و خود کارآمدی آنان، استاد مشاور، دانشگاه تهران.

۴۱– ارتباط بین تفکر انتقادی و سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز، استاد راهنما، دانشگاه آزاد تهران مرکز.

۴۲- بررسی برنامه درسی پنهان در درس تربیت بدنی مدارس متوسطه استان زنجان، استاد مشاور، دانشگاه الزهرا.

         43-بررسی رابطه بین خلاقیت و هوش اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر تهران و مهارت های کارآفرینی، استاد مشاور دانشگاه آزاد تهران مرکز.

        44-برسی اثربخشی دوره های آموزشی شرکت توانیر ایران، استاد مشاور دانشگاه آزاد تهران مرکز.

   45-بررسی فرایند سیاست گذاری در ورزش همگانی ایران، استاد مشاور، دانشگاه الزهرا.

   46-بررسی و تعیین شاخص ها و فرایند توسعه یافتگی در ورزش استان فارس، استاد مشاور، دانشگاه الزهرا.

۴۷-بررسی انگیزه ها و عوامل اثرگذار افزایش تماشاگران رشته کاراته تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بندر عباس- استاد راهنما.

۴۸-میزان برخورداری معلمان از مهارت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و رابطه آن با روش های تدریس فعال، استاد راهنما، دانشگاه تهران.

۴۹-بررسی رابطه فلسفه شخصی و سلامت روانی با کیفیت زندگی کاری در معلمان دوره متوسطه آموزش و پرورش شهرستان یزد، استاد راهنما، دانشگاه تهران.

۵۰-بهبود حرفه ایی معلمان پایه اول ابتدایی با کوچینگ آموزشی و ارتباط آن با عملکرد آموزشی در معلمان منطقه صیدون، استاد راهنما، دانشگاه تهران.

۵۱-بررسی و تبیین وضعیت موجود آموزش معلمان استان کهکلویه و بویر احمد براساس مدل سوات و ارائه استراتژی ها و برنامه های آینده، استاد راهنما، دانشگاه تهران.

۵۲- بررسی میزان تفکر انتقادی و خلاقیت معلمان دوره ابتدایی و رابطه آن با سبک ترجیحی تدریس معلمان شهرستان نقده، استاد راهنما، دانشگاه تهران.

۵۳-بررسی بین سواد برنامه درسی و روش تدریس فعال در معلمان دوره متوسطه شهرستان آستانه اشرفیه، استاد راهنما، دانشگاه تهران.

۵۴-بررسی وضعیت استفاده معلمان از مواد و ابزار آزمایشگاهی و رسانه های آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری در مدارس عادی شهر ابتدایی شهر قم، استاد مشاور، دانشگاه تهران.

۵۵-شناسایی عوامل انگیزشی ادامه تحصیل فرهنگیان در مقطع کارشناسی ارشد : بررسی موردی، شهرستان تربت جام، استاد مشاور، دانشگاه تهران.

۵۶-بررسی اثربخشی شرکت در کلاس های آموزش بزرگسالان و رابطه آن با سلامت روانی و امید به زندگی در زنان شاغل و خانه دار شهر کرمانشاه، استاد مشاور، دانشگاه تهران.

 د) سوابق آموزشی

۱-        تدریس در دوره‌های کاردانی و کارشناسی مرکز آموزش و تربیت مربی و آموزشکده تربیت‌بدنی وابسته به سازمان تربیت‌بدنی به مدت ۸ سال

۲-        تدریس در دانشگده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه  تربیت‌معلم تهران .

۳-        تدریس در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی تهران

۴-        تدریس در دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

۵-        تدریس در دوره دکتری مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

۶-        تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساربه مدت ۸ سال ( دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد )

۷-        تدریس در دوره های آموزشی موسسه علمی آموزشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

۸-        تدریس در دوره‌های آموزشی شغلی کارکنان سازمان تربیت‌بدنی

۹-        تدریس در دوره‌های مربیگری فدراسیون‌های ورزشی

 

هـ) سوابق تألیف و ترجمه :

الف) کتاب

۱-         ترجمه کتاب مشکل‌گشایی در گروه‌ها. تألیف مایک ریسون

۲-        راهنمای مناسب سازی و مدیریت ساخت و ساز اماکن و پروژه های ورزشی، انتشارات علم و حرکت( در دست چاپ)

۳-         شاخص های پایش و ارزیابی بخش تربیت بدنی و ورزش کشور، انتشارات پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی.

ب) مقالات علمی ) چهار مقاله در مجلات ISI، سه مقاله درمجلات معتبر خارجی، سی و چهار مقاله علمی -پژوهشی و شش مقاله علمی ترویجی)

 1-        ارائه مقاله پژوهشی با عنوان:طراحی و اعتبار بخشی الگوی برنامه درسی تربیت بدنی مدارس ابتدائی ایران- نشریه علمی پژوهشی پژوهش در علوم ورزشی (ISC)پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم,تحقیقات و فناوری

۲-        ارائه مقاله درنشریه علمی پژوهشی اندیشه های نو در تعلیم و تربیت((ISC _ دانشگاه الزهرا با عنوان:برنامه درسی تربیت بدنی, نظرگاهها,رویکردهاوالگوهای طراحی برنامه درسی

۳-        ارائه مقاله درفصلنامه علمی –پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی با ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان شهر تهران بر اساس مدل جان وایلز و جوزف باندی

۴-        ارائه مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی میزان تفکر استراتژیک مدیران گروه های آموزشی دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور- فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار

۵-        بررسی میزان مشارکت اعضای هیئت علمی در برنامه ریزی و تصمیم گیری دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه ده کشور- دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی

۶-        بررسی وضعیت دسترسی٬ همجواری وساخت اماکن ورزشی شهرستان ارومیه با توجه به استانداردها- نشریه علمی-پژوهشی (ISC ) پژوهش درعلوم  ورزشی ورزش پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری.

۷-Investigation of Access  Situation  Neighborhood  and Building Urimia  sport centers with attention to standards- Eurupen of jurnal Research sociaties

 

۸-        ارائه مقاله علمی ترویجی درفصلنامه ورزش. چارچوب نظری برای برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت در سازمان تربیت‌بدنی

۹-        ارائه مقاله علمی ترویجی درفصلنامه ورزش سازمان تربیت‌بدنی. با عنوان «برنامه‌ریزی استراتژیک در تربیت‌بدنی»

۱۰-     ارائه مقاله علمی ترویجی در فصلنامه ورزش با مشخصات و ویژگی‌های نظام جامع توسعه تربیت‌بدنی و ورزش

۱۱-     بررسی جانمایی بنا و مناسب سازی و دسترسی اماکن ورزشی ارومیه با توجه به استانداردهای ملی و بین المللی،نشریه حرکت(مدیریت ورزشی)دانشگاه تهران

۱۲-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی با عنوان رتبه بندی استانداردهای مناسب سازی اماکن ورزشی با استفاده از تکنیک سنجش مشتری(CSM) برای ارائه راهکار.

۱۳-     ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه دانشور دانشگاه شاهد با عنوان بررسی میزان تحقق اهداف مربوط به مهارت های زندگی در دانش آموزان دوره ابتدایی.

۱۴-     ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه فیزیولوژی ورزشی کاربردی دانشگاه مازندران با عنوان بررسی وضعیت آمادگی جسمانی دوره ابتدایی شهرستان بابل در مقایسه با نرم استان مازندران.

۱۵-     ارائه مقاله علمی در فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع رسانی رشد آموزش تربیت بدنی با عنوان مبانی برنامه درسی با رویکرد برنامه درسی تربیت بدنی.

۱۶-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی با عنوان ارائه چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعه ورزش همگانی در ایران

۱۷-     ارائه مقاله علمی ترویجی در فصلنانه مدیریت بر آموزش انتظامی سازمان تحقیقات ناجا با عنوان بررسی عوامل موثر در توسعه ورزش همگانی در ناجا و ارائه راهکارهای مناسب.

۱۸-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه پژوهش های کاربردی روان شناختی دانشگاه تهران با عنوان نقش عوامل شغلی در سلامت روان معلمان و تاثیر آن بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

۱۹-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی با عنوان آسیب شناسی ورزش همگانی در ایران و ارائه راهکارهای توسعه براساس مدل SWOT .

۲۰-     ارائه مقاله علمی ترویجی با عنوان نقش آموزش در افزایش بهره وری کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مطالعه موردی: شناخت نیازهای آموزشی و ارائه راهبردها و برنامه آموزشی مورد نیاز در فصلنامه علمی و پژوهشی راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲۱-      ارائه مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی میزان تحقق اهداف آموزشی درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی استان مازندران، نشریه مدیریت توسعه ورزش دانشگاه گیلان.

۲۲-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مدیریت ورزشی و علوم حرکتی دانشگاه همدان با عنوان تبیین موقعیت راهبردی و ارائه استراتژی های توسعه ورزش همگانی کشور.

۲۳-     ارائه مقاله علمی -پژوهشی با عنوان بررسی موانع بکارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در دو فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دانشگاه شهید بهشتی.

۲۴-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) ) با عنوان بررسی میزان کاربرد اصول آندراگوژی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در مجله تحقیقات بین المللی علوم پایه و کاربردی دانشگاه شیراز.

۲۵-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )

Study Of Andragogy Principles Application In Applied Science University And Professional Education Institions  – Technical Journal of  Engineering And Applied Sciences.

۲۶-     ارائه مقاله علمی –پژوهشی با عنوان ورزش همگانی در ایران و تدوین چشم انداز، استراتژی و برنامه های آینده، در نشریه پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی دانشگاه پیام نور.

۲۷-     ارائه مقاله علمی –پژوهشی با عنوان الگوی ورزش همگانی در ایران، نشریه ورزش همگانی دانشگاه پیام نور کرج.

۲۸-     ارائه مقاله ISI

Comparative Study of the Elementary Physical Education Curriculum in Iran and some Selected Countries. Advances in Envirometal Biology. 1995-0756.

۲۹-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مدیریت ورزشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با عنوان نقش یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان : یک سازمان ورزشی.

۳۰-   ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه اندیشه های نو در تعلیم و تربیت دانشگاه الزهرا با عنوان آسیب شناسی اجرای درس تربیت بدنی با تاکید بر تئوری کلاین از دیدگاه مدیران و معلمان ورزش و ارائه پیشنهادات و راهکار.

۳۱-   ارائه مقاله علمی پژوهشی در فصلنامه مطالعات راهبردی وزارت ورزش و جوانان با عنوان ارائه الگو و استراتژه های توسعه ورزش همگانی در ایران.

۳۲-   ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات با عنوان بررسی ارتباط بین سلامت روان و تفکر انتقادی دانشجویان کارشناسی ارشد تهران مرکز.

۳۳-   ارائه مقاله علمی پژوهشی  در دو فصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی دانشگاه خوارزمی با عنوان رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی مقطع ابتدایی: تبیین امکان از دیدگاه متخصصان.  

۳۴-   ارائه مقاله ISI

Developing Strategy for Professional Sport Development in Tehran, Advances in Environmental Biology, ISSN, 1995-0756,19 February 2014.

۳۵-   ارائه مقاله ISI

Factors Affecting Spectators Attending Karate Competition in Tehran, Journal of Applied Science and Agriculture (JASA), ISSN,1816-9112. 2013.

۳۶-   ارائه مقاله ISC   

Developing Strategy for Public Developmental in Tehran,Jornal in Sport Management and Psychology, ISSN: 2345-5896, 20February 2014.

۳۷-     ارائه مقاله بین المللی

Desiging Iran Sport for All Model,American Jornal of  Sports Science, 2014.

۳۸-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مدیریت ورزشی دانشگاه تهران با عنوان شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزشی کشور.

۳۹-     ارائه مقاله علمی پژوهشی با عنوان بررسی نیازهای آموزشی پرستاران با روش دیکوم، مطالعه موردی در مجله فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت پرستاری.

۴۰-     ارائه مقاله علمی پژوهشی ISC با عنوان شناخت راهبردهای وضعیت موجود ووشو در ایران و ارائه استراتژی، برنامه ها و راهکارهای توسعه آن در فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان.

۴۱-     ارائه مقاله علمی پژوهشی با عنوان ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، نشریه علمی و پژوهشی مدیریت منابع انسانی در ورزش دانشگاه شاهرود.

۴۲-     ارائه مقاله علمی پژوهشیISC) )در فصلنامه مدیریت ورزشی دانشگاه همدان با عنوان مدل معادلات ساختاری عدالت سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان رضوی.

۴۳-   ارائه مقاله ISC   

Validation of Provincial Indicators of Competitive Sport Development, International Journal of Sciences: Basic and Applied Research( 2014).

۴۴-     ارائه مقاله علی و پژوهشی با عنوان تحلیلی بر روند نابرابری توسعه ورزش قهرمانی در استان های کشود در نشریه فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت توسعه ورزش دانشگاه گیلان.

۴۵-     ارائه مقاله علمی و پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی و خوکارآمدی معلمان با صلاحیت های حرفه ایی آنها در نشریه پژوهش های کاربردی روان شناختی دانشگاه تهران.

۴۶-     ارائه مقاله علی و پژوهشی با عنوان ضرورت و امکان سنجی بکارگیری رویکرد تلفیقی در برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی، در نشریه فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت توسعه ورزش دانشگاه گیلان.

۴۷-     ارائه مقاله بین المللی

Relationship between classroom structure and academic achieievment, The mediatating role of academic stress, journal of educational and mamagement studies.                       

۴۸-   ج) جزوات آموزشی

۱-        تهیه و تدوین جزوه روش تحقیق در تربیت‌بدنی (دوره کاردانی)

۲-        تهیه و تدوین جزوه سازمان و مدیریت (دوره کاردانی و کارشناسی)

۳-        تهیه و تدوین جزوه روان‌شناسی کودک و نوجوان (دوره کارشناسی)

۴-        تدوین جزوه مقدمات برنامه ریزی درسی ( دوره کارشناسی ارشد )

۵-        تهیه و تدوین جزوه برنامه ریزی استراتژیک ( دوره کارشناسی ارشد ))

۴-حضور درهمایش ها، کنگره ها و سمینارهای علمی

۱-ارائه مقاله در سمینار سند چشم انداز با عنوان وضعیت تربیت بدنی و ورزش در سند چشم انداز – (1387) آکادمی ملی المپیک

۲-ارائه مقاله پژوهشی در سمینارملی پژوهشکده تربیت بدنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (استان گلستان) با عنوان بررسی ارتباط بین تعهد سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی دبیران تربیت بدنی استان گلستان(۱۳۸۸)

۳-عضو کمیته علمی همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در سال ۱۳۸۷-دانشگاه مازندران

۴-عضو کمیته علمی همایش ملی و بین المللی مدیریت عملکرد در سال ۱۳۸۹-جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

۵-عضو کمیته علمی کنگره ملی مدیریت ورزشی در ۱۳۸۴- سازمان تربیت بدنی – استان اصفهان

۶-        عضو کمیته علمی کنگره ملی مدیریت ورزشی در سال۱۳۸۷ – سازمان تربیت بدنی- استان فارس

۷-        عضو کمیته علمی کنگره ملی مدیریت ورزشی در سال ۱۳۸۸-سازمان تربیت بدنی استان چهار محال و بختیاری

۸-        ارائه مقاله در همایش ملی تفریحات ورزشی شهرداری تهران با عنوان : مقایسه وضعیت فعالیت های فوق برنامه ورزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی تهران مرکزی و مشهد و ارائه برنامه پیشنهادی از دیدگاه دانشجویان، آذر ماه ۱۳۹۰ .

۹-        ارائه مقاله در همایش بین المللی دانشگاه های آسیا با عنوان تبیین نظرگاه ها و رویکردهای مناسب برای تدوین برنامه راهبردی ورزش دانشجویی.

۱۰-     ارائه مقاله در همایش ملی علم و کشتی پژوهشگاه تربیت بدنی و دانشگاه علامه طباطبایی با عنوان استراتژی توسعه منابع انسانی: رویکردی هدفمند برای رشد و پیشرفت کشتی ایران.

۱۱-     ارائه مقاله در همایش ملی اقتصاد ورزش با عنوان جایگاه ورزش در اقتصاد ملی، ۲۰ و ۲۱ اردی بهشت ۱۳۹۲٫

۱۲-     ارائه مقاله در همایش ملی آموزش با عنوان بررسی میزان آگاهی دانش آموزان از مفهوم مهارت های زندگی در دوره متوسطه شهر دیواندره، ۲۵ ۲۶ اردی بهشت ۱۳۹۲٫

۱۳-     ارائه مقاله در چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی با عنوان ارائه الگو و استراتژی ورزش همگانی در ایران، ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۳۹۲٫

۱۴-     ارائه مقاله در چهارمین کنگره ملی مدیریت ورزشی با عنوان بررسی رابطه توانمند سازی بر نگرش شغلی و سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان، ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۳۹۲.

۱۶-Sport for all Model in Iran. 23rd TAFISA World Congress, 23-27 October 2013.

۱۵-     ارائه مقاله در همایش واکاوی و تبیین اندیشه های مقام مععظم رهبری در ورزش همگانی با عنوان برنامه راهبردی فدراسیون ورزش همگانی ایران، تهران ۱۸و۱۹ آذرماه ۱۳۹۲٫

۱۶-      عضو کمیته علمی همایش واکاوی و تبیین اندیشه های مقام مععظم رهبری در ورزش همگانی آذرماه ۱۳۹۲٫

۱۷-     ارائه مقاله در همایش در دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین با عنوان نقش آموزش کارکنان در تحقق اهداف و ماموریت های سازمان ها، مطالعه موردی: بررسی اثربخشی دوره های کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استان زنجان، گرگان ۱۴ شهریور ۱۳۹۲٫

۱۸-     ارائه مقاله در همایش ملی رواش شناسی دانشگاه پیام نور با عنوان بررسی سبک های یادگیری دانش آموزان پایه سوم متوسطه شهرستان اهر، مهاباد خرداد ۱۳۹۲٫

۱۹-     ارائه مقاله در همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دانشگاه بیرجند با عنوان نقد و بررسی رویکرد سند ملی برنامه درسی ایران به هویت ملی و مذهبی، مهارت های زندگی و صلاحیت های معلمی در عرصه جهانی.

۲۰-     ارائه مقاله در همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دانشگاه بیرجند با عنوان نقش معلم در تغییرات برنامه درسی تربیت بدنی.

۲۱-     عضو کمیته علمی همایش ملی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دانشگاه بیرجند، تاریخ ۱۴ و ۱۵ اسفند ۱۳۹۲، عنوان: تغییر در برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش.

۲۲-     ارائه مقاله در همایش ملی آموزش در دانشگاه شهید رجایی تهران در ۲۴ و ۲۵ اردی بهشت ۱۳۹۲ با عنوان استفاده از اصول آندراگوژی، شیوه ای موثر در تدریس های دانشگاهی.

۲۳-     ارائه مقاله در سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری با عنوان نقوذ اجتماعی در برنامه های درسی مطالعات اجتماعی: واکاوی وضع موجود و مطلوب در ۹ اسفند ۱۳۹۲٫

۲۴-     ارائه مقاله در همایش ملی انشائ و نویسندگی با عنوان مهارت های نوشتن در تدریس انشانویسی و چگونگی تقویت آنها، اردی بهشت ۱۳۹۳٫

۲۵-     ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری با عنوان تاثیر استفاده از الگوهای مدیریت یادگیری در کلاس درس توسط معلمان، ۲۶ آذر ۱۳۹۳ در سالن سازمان صدا و سیما.

۲۶-      ارائه مقاله در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روان شناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی با عنوان بررسی تاثیر رعایت ارزش های اخلاقی بر تعاملات بین معلم و شاگرد، آبان ۹۳٫

۲۷-     ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری با موضوع آموزش و تربیت در آکادمی الیانس، ژانویه ۲۰۱۵٫

۵-دوره ها و کارگاه های آموزشی طی شده:

 – دوره مدیریت استرات‍ژیک

 – اصول مدیریت کیفیت در سازمان های ورزشی

 -مدیریت زمان

– مدیریت استراتژی متوازن

-مدیریت رفتار سازمانی

-تفکر سیستمی در مدیریت ورزشی

– مدیریت تغییر در سازمان های ورزشی

– توسعه و بالندگی منابع انسانی در ورزش

– دوره مدیریت ورزشی پیشرفته در دانشگاه پلی تکنیک میلان ایتالیا

 

دکتر علی حسینی خواه

 

مشخصات فردی

                       ـ نــام: علــی                                                    

                       ـ نــام خــانواد‌گــی: حسینــی خــواه                                                                                    سال تـولـد:۹/۹/ ۱۳۵۵

                       ـ صادره از: بوکان

                       ـ پست الکترونیک: h.ali.tmu@gmail.com

                                   ¬ عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی) از سال ۱۳۹۱

تحصیلات

               

مقطـع

رشتـه تحصیـلـی

سال شروع و پایـان

دانشگاه محل تحصیل

معدل دوره

دکتری

برنامه­ریزی درسی

۱۳۹۱-۱۳۸۶

دانشگاه تربیت مدرس

۲۵/۱۸

دکتری

فرصت مطالعاتی

(پژوهشگر مدعو)

December 2010-

July 2011

دانشگاه گوتنبرگ، سوئد

پس از دکتری

گروه مطالعاتی کوتاه مدت

June 2015

رجیو امیلیا، ایتالیا

کارشناسـی ارشـد

برنامه‌ریزی آموزشی

۱۳۸۵- ۱۳۸۲

دانشـگــاه تهــــران

۱۵/۱۷

کـارشنـاســـی

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی

۱۳۸۲ -۱۳۷۸

دانشـگــاه شیـــراز

۶۷/۱۷

دیپـلــــم

علوم تجربی

۱۳۷۵ – 1370

بوکان

۲۰/۱۱

 

 

 

ترجمه کتاب

ـ کتاب: (ترجمه)

·       1) همکاری در ترجمه­ی دو فصل از کتاب مشاهیر "Fifty Modern Thinkers in Education" تحت عناوین:

o        سیمور سَرَسون: علی حسینی­خواه و محمود مهرمحمدی؛ تهران: انتشارات سمت (۱۳۹۱)

o         فیلیپ جکسون: علی حسینی­خواه و محمود مهرمحمدی؛ تهران: انتشارات سمت (۱۳۹۱)

·       2) مدیریت دانش (Managing Knowledge: Building Blocks for Success): نوشته گیلبرت پروست (۲۰۰۰), چاپ ۱۳۸۵ (انتشارات یسطرون).

·       3) کارآفرینی: راه‌اندازی و اداره کسب و کارهای کوچک (How to Start and Operate a Small Business)؛ (امریکا,۲۰۰۳), چاپ ۱۳۸۶ (انتشارات جهاد دانشگاهی). *

·       4) شناخت مهارت‌های عمومی (Developing Generic Skills)؛ (استرالیا,۲۰۰۳), چاپ ۱۳۸۵ (انتشارات جهاد دانشگاهی). *

·       5) پرورش مهارت‌های عمومی (Fostering Generic Skills)؛ (استرالیا,۲۰۰۳), چاپ ۱۳۸۵ (انتشارات جهاد دانشگاهی).  *

·       6) تعلیم و تربیت شهروندی و اخلاقیات (Citizenship and Moral Education): نوشته مارک هالستید و مارک پایک (۲۰۰۶), در دست ترجمه.

·       7) تلفیق برنامه­های درسی (How to Integrate the Curricula): نوشته رابین فوگرتی (۲۰۰۹)، در دست ترجمه.

·       8) رهبری مدرسه: از پژوهش تا دستاوردها (School Leadership: from Research to Results): نوشته رابرت مارزانو (۲۰۰۵)، در دست ترجمه.

* این کتاب­ها توسط مترجم بومی­سازی شده و برنامه­آموزشی آنها نیز تدوین شده است.

 

ـ کتاب­های زیر ترجمه و تلخیص می­باشند:

·       9) جهانی‌شدن و مالیه (Globalization and Finance): نوشته تونی پورتر(۲۰۰۵), چاپ پاییز ۱۳۸۵ (انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن).

·       10) نابرابری جهانی (Inequality around the World): نوشته ریچارد فریمن(۲۰۰۲), چاپ پاییز ۱۳۸۵ (انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن).

·       11) اقتصاد سیاسی جهانی (Global Political Economy): نوشته روبرت اوبرین و مارک ویلیامز (۲۰۰۵),  چاپ پاییز ۱۳۸۵ (انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن).

·       12) سیاست اقتصادی در عصرجهانی‌شدن (Economic Policy in the Age of Globalization): نوشته نیکولا آکوسیلا(۲۰۰۵), چاپ پاییز ۱۳۸۵ (انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن).

·       13) جهانی‌شدن در منطقه آسیا (Globalization in the asian region): نوشته گلوریا داویس و کریس نیلاند(۲۰۰۴), چاپ پاییز ۱۳۸۵ (انتشارات مرکز ملی مطالعات جهانی‌شدن).

تألیف و ترجمه مقاله

ـ مقاله: (ترجمه) 

·       بوسه در تاریکی (Kissing in the Dark) (چاپ شده در مجله اطلاع‌رسانی دانشگاه شیراز, زمستان۱۳۸۱).

ـ مقاله: (تألیف): برای کنفرانس ها

·       بازاندیشی جایگاه و نقش معلم در تغییر برنامه درسی از نظرگاه آیزنر و سرسون (ارائه به صورت سخنرانی در همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تحت عنوان تغییر در برنامه درسی، اسفند ۱۳۹۲)

·       نقد و بررسی حوزه زبان های خارجی در سند برنامه درسی ملی (ارائه به صورت سخنرانی در همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تحت عنوان تغییر در برنامه درسی، اسفند ۱۳۹۲)

·       روش‌های نوین تدریس در کتابداری (ارائه به صورت سخنرانی در همایش سالانه کتابداری دانشگاه الزهراء ,آبان ۱۳۸۳).

·       آیا می­توان کارآفرینی را آموزش داد؟ ( ارائه به صورت سخنرانی در نخستین همایش ملی کارآفرینی, زمستان ۱۳۸۵).

·       فرهنگ آفرینی آموزش کارآفرینی (ارائه به صورت سخنرانی در همایش ملی فرهنگ کار, بهار ۱۳۸۶).

·       امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس کشور (ارائه به صورت سخنرانی در همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران تحت عنوان: برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه, بهار ۱۳۸۷)

 

ـ مقاله: (تألیف): چاپ شده در مجلات علمی-ترویجی

·       نقش مهارت­آموزی شناختی در آموزش­های فنی و حرفه­ای (چاپ شده در فصلنامه رشد آموزش فنی و حرفه­ای، شماره ۱۹، تابستان ۱۳۸۹).

·       آیا می­توان کارآفرینی را آموزش داد؟ (چاپ شده در ماهنامه کار و جامعه، پاییز ۱۳۸۶).

·       بررسی اثربخشی آموزش‌های ضمن خدمت جهاد کشاورزی (چاپ شده در مجله آموزش و سازندگی, پاییز ۱۳۸۵).

 

ـ مقاله: (تألیف): چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی و دانشنامه­

·       ارزیابی تخته هوشمند به عنوان نوآوری آموزشی بر اساس نظریه انتشار نوآوری اورت راجرز (زیر چاپ در فصلنامه تدریس پژوهی، ۱۳۹۴).

·       ارزشیابی اثربخشی برنامه­درسی Oil Mini MBA در شرکت ملی نفت ایران: یک ارزشیابی ترکیبی. (زیر چاپ در فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی).

·       مطالعه تطبیقی برنامه درسی آموزش زبان انگلیسی در ایران و سوئد با تأکید بر دوره متوسطه(چاپ شده در فصلنامه­ی مطالعات برنامه­ی درسی؛ زمستان ۱۳۹۲).

·       معرفی و تفسیرکتاب: تغییر و تحولات برنامه­درسی در مدارس انگلستان (چاپ شده در فصلنامه­ی مطالعات برنامه­ی درسی؛ زمستان ۱۳۹۲).

·       بررسی نظریه انتشار نوآوری در حوزه آموزش (چاپ شده در فصلنامه­ی نوآوری­های آموزشی؛ شماره ۲۶، تابستان ۱۳۸۷).

·       امکان و ضرورت آموزش کارآفرینی در مدارس کشور (چاپ شده در فصلنامه­ی مطالعات برنامه­ی درسی؛ شماره ۱۱، زمستان ۱۳۸۷).

·       روش‌های نوین تدریس در کتابداری (چاپ شده در فصلنامه کتابداری (اطلاع رسانی), زمستان ۱۳۸۳).

·       سطوح تصمیم گیری برنامه­ درسی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی؛ ۱۳۹۳٫

·       آموزش و پرورش و برنامه درسی سوئد. دانشنامه ایرانی برنامه درسی؛ ۱۳۹۳٫

·       مشاهیر برنامه درسی: سیمور برنارد سرسون. دانشنامه ایرانی برنامه درسی؛ ۱۳۹۲٫

·       مشاهیر برنامه درسی: فیلیپ وسلی جکسون. دانشنامه ایرانی برنامه درسی؛ ۱۳۹۲٫

·       مشاهیر برنامه درسی: کی­رن ایگن. دانشنامه ایرانی برنامه درسی؛ ۱۳۹۲٫

·       الگوی طراحی برنامه درسی مبتنی بر شهود شناختی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی؛ ۱۳۹۲٫

·       طبقه بندی کالین مارش از الگوی های تدوین برنامه درسی. دانشنامه ایرانی برنامه درسی؛ ۱۳۹۲٫

 

 

–         عنوان پایان‌نامه کارشناسی ارشد: بررسی رابطه ویژگی‌های دوره‌های آموزش ضمن خدمت با اثربخشی آنها از نظر کارکنان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی.

–         عنوان رساله­ی دکتری: طراحی الگوی برنامه­درسی مبتنی بر تفکر شهودی-تحلیلی در برنامه­درسی زبان انگلیسی دوره متوسطه و تعیین میزان انطباق برنامه­های درسی دو کشور ایران و سوئد با آن.

 

 

مهارت ها

–      استفاده حرفه­ای از مهارت­های  زبان انگلیسی، فارسی، کردی.

–      استفاده حرفه­ای از پایگاه های اطلاعاتی و موتورهای جستجوی جهانی.

–      آشنایی با راه اندازی و مدیریت سایت­های اینترنتی.

–      آشنایی با نرم‌افزار ها و سیستم عامل های  Word  PowerPoint Excel   Windows SPSS ATLAS

 

 

 

ویژگی‌ها

–      عضو سازمان استعدادهای درخشان کشور؛

–      عضو بنیاد امید: دانشجویان نمونه کشور؛

–      کسب عنوان اطاق نمونه خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران و تربیت مدرس در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ (دوره ارشد و دکتری)؛

–      کسب رتبه اول آزمون کتبی، آزمون جامع، و فازغ التحصیلی دکترای دانشگاه تربیت مدرس: ۱۳۸۶؛

–      کسب نمره ۷٫۵ : در آزمون بین المللی  آیلتس؛

–      کسب نمره ۸۱  از ۱۰۰ :  در آزمون تافل زبان دکترای دانشگاه تهران؛

–      کسب نمره ۷۷  از ۱۰۰ :  در آزمون تافل زبان دکترای دانشگاه تربیت مدرس؛

 

سابقه کار اجرایی

–      مدیر گروه مطالعات برنامه درسی دانشگاه خورزمی  از فروردین ۱۳۹۴

–      همکاری با گروه برنامه­ریزی درسی پژوهشگاه مطالعات تعلیم و تربیت  1393

–      همکاری با دانشنامه ایرانی برنامه­درسی: – ۱۳۸۸٫ (به عنوان مسئول دبیرخانه،مسئول کتابخانه، سرگروه محور تاریخ)

–      همکاری با انجمن مطالعات برنامه­ی درسی ایران؛ عضو کمیته پژوهش: ۱۳۸۸٫

–      همکاری با وزارت آموزش و پرورش؛ آموزش و پرورش فنی و حرفه­ای: عضو کمیسیون تخصصی کارآفرینی: -۱۳۸۷٫

–      همکاری با معاونت نیروی انسانی و کارآفرینی وزارت کار و امور اجتماعی: ۱۳۸۶  (به عنوان کارشناس ارشد)

–      همکاری با سازمان همیاری اشتغال فارغ‌التحصیلان (بخش R & D): 1385-1384  (به عنوان کارشناس ارشد)

–      همکاری با مرکز ملی مطالعات جهانی­شدن: ۱۳۸۵ ( به عنوان مترجم).

 

سابقه تدریس در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

۱٫       متون تخصصی برنامه ریزی درسی؛

۲٫       متون تخصصی آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان؛

۳٫       نظریه­ها و مشاهیر برنامه درسی؛

۴٫       اصول و روش های برنامه ریزی درسی؛

۵٫       روش های ارزشیابی در برنامه درسی؛

۶٫       مطالعات تطبیقی در حوزه برنامه درسی؛

۷٫       آموزش و پرورش پیش دبستان و دبستان؛

۸٫       روش های تحقیق در علوم تربیتی؛

۹٫       سمینار در پژوهش مسائل تعلیم و تربیت؛

۱۰٫   کار علمی ۱، ۲، ۳ (کارورزی)؛

 

راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله

۱۱٫   راهنمایی ۱۰ پایان نامه؛

۱۲٫   مشاوره ۱۵ پایان نامه و رساله.

 

 

مقالات، کنفرانس­ها … (به زبان انگلیسی)

 

 – دوره آموزشی

– Reggio Emilia Approach in Pre and Primary Schools: from June 7th to June 21st, 2015.Loris Malagussi International Center, Reggio Emilia, Italy.

 

  مقاله خارجی (پذیرفته شده برای سخنرانی)

– Hosseinikhah, Ali; Mehrmohammadi, Mahmoud (2009). Ghazali on imagination and tracking the Egan’s elements of the mythic understanding in Ghazali’s approach to children learning. 7th International conference of Imagination and Education, 2009, Vancouver; Canada.

– کارگاه آموزشی

– Contemporary Entrepreneurship Research: from May 5th to June 24th, 2009. Jonkoping International Business School (JIBS), Sweden.

     

– مقاله لاتین (چاپ شده در فصلنامه بین­المللی علوم انسانی)

– Mehrmohammadi, Mahmoud; Hosseinikhah, Ali. A comparative analysis of Ghazali and Egan’s views on Imagination and Education: the Mythic Understanding and Children Learning. The International Journal of Humanities, Vol.18, No.2: 19-35.

  

– سمینار (ارائه و معرفی پروژه تحقیقاتی مرتبط با رساله دکتری)

– Seminar on English Education: Faculty of Education; University of Gothenburg, Sweden. February 3rd, 2011.

 

– مقاله لاتین (پذیرش چکیده در کنفرانس بین المللی لهستان)

– Intuition and Its Role in Language Education. The First Conference on Language, Thought and Education. Department of English Philology; University of Zielona Gora, Poland. June 10, 2011.