گزارش ششمین نشست علمی ماهانه انجمن در مهرماه ۸۶

کارگاه ها و دوره های آموزشی

گزارش ششمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
ششمین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به صورت سخنرانی  تحت عنوان «چشم‌انداز فرهنگی به آموزش و برنامه درسی» توسط دکتر نعمت‌اله فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۶ با حضور جمعی از اساتید و اعضاء محترم انجمن برگزار شد. در این نشست آقایان دکتر سید کاظم اکرمی و دکتر محمود مهرمحمدی به عنوان اعضای میزگرد حضور داشتند.

گالری عکس