ششمین کنفرانس آموزش زبان و ادبیات فارسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

ششمین کنفرانس آموزش زبان و ادبیات فارسی ایران در تاریخ ۲۱ لغایت ۲۳ آبان ماه در مجتمع زیباکنار رشت با حضور متخصصین زبان و ادبیات فارسی برگزار می‌شود. در این کنفرانس گروه برنامه درسی زبان فارسی انجمن مطالعات برنامه درسی با ریاست دکتر حسین قاسم‌پور و اعضاء محترم این سیگ شرکت دارند.

اطلاعات بیشتر…