تاریخ دقیق برگزاری همایش یازدهم انجمن اعلام شد

کارگاه ها و دوره های آموزشی
روز چهارشنبه ۱۷ خرداد ماه جلسه کمیته علمی یازدهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی با عنوان: بازنگری برنامه‌های درسی علوم انسانی در ایران: چالش‌ها و چشم‌اندازها با حضور اعضا کمیته علمی در دفتر انجمن برگزار شد. در این جلسه تاریخ‌های دقیق به شرح  زیر مصوب شد

 

اعلام فراخوان: ۳۰ خرداد ماه ۱۳۹۱
مهلت ارسال چکیده تفضیلی: ۳۰ مهرماه ۱۳۹۱
اعلام نتایج داوری: ۳۰ آبان ماه ۱۳۹۱
اعلام برنامه زمانبدی همایش: ۱۵ آذر ماه ۱۳۹۱
تاریخ برگزاری همایش: ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۱
منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشید