خبر مهم

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی
سلام
احتراماً با توجه به دلایل عدیده از جمله اوضاع جوی در اسفند ماه و نامساعد بودن وضع راه‌ها، هیأت مدیره انجمن با هماهنگی دانشگاه تربیت معلم در آخرین جلسه خود تصمیم گرفت زمان و مکان برگزاری همایش هفتم به تاریخ ۲۸ و ۲۹ فروردین ماه سال ۱۳۸۷ در محل دانشگاه تربیت معلم تهران واقع در خیابان شهید مفتح سالن هفده شهریور انتقال یابد.