فراخوان مجمع عمومی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برای تشکیل مدیر جدید، چهارمین مجمع عمومی خود را روز چهارشنبه مورخ   8/8/87 از ساعت ۲۰ الی ۲۲ در حاشیه هشتمین همایش سالانه خود برگزار می‌نماید. از اعضای پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران درخواست می‌شود با حضور خود در این مجمع به شکوه انتخابات بیفزایند.  
جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن‌های ۸۸۳۲۳۸۲۸-۸۸۳۲۳۸۲۹ تماس حاصل فرمائید.
مکان برگزاری: بابلسر- جنب نخست‌وزیری- مجتمع آموزشی رفاهی بانک کشاورزی

دکتر محمود مهرمحمدی
رئیس انجمن