سومین نشست علمی ماهانه انجمن مطالعات برنامه درسی در سال ۱۳۸۷

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نقش آموزش بازی های پنح دقیقه ای در یادگیری و آموزش

قاسم انصاری رنانی

دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

 

به استناد تحقیقات فراوان در ایران و سایر کشورها، شیوه های سنتی و معمول تدریس یک طرفه توسط معلم و استاد از کارایی بالایی برای همه برخوردار نیست. بیش از ۳۶ شیوه آموزشی دیگر را برای برطرف‌کردن این نقص پیشنهاد کرده اند  که شیوه شبیه‌سازی یکی از موثرترین و کم هزینه‌ترین آنهاست.

روش شبیه‌سازی روش بازیها نقش سزایی را در یادگیری آموزش ایفا کرده است. بازی های آموزشی به لحاظ  طول زمان بازی به سه گروه  می‌توان تقسیم کرد بلند مدت که گاه به یک نیم سال به طول می‌انجامد، میان مدت‌ از یک تا چند جلسه درسی را شامل می شود و بازی های پنج دقیقه‌ای که از ابداعات اینجانب است می‌توان در طول زمان نسبی پنج دقیقه‌ای کارکردهای زیر را داشته باشد.

۱-       به عنوان یک شیوه ساده آموزشی

۲-       یادگیری در سطح دانش، فهمیدن و بکاربستن

۳-       یادگیری همراه با عمل

۴-       انتقال سریع مفهومی در برخی از مفاهیم پیچیده

۵-       ماندگاری بیشتر مفاهیم انتقال یافته

۶-       قابلیت استفاده در مجموعه هابی غیر همگن

۷-        یادگیری و آموزش " بازی و بازی کردن "

۸-       تمرین خلاقیت

۹-       ایجاد نشاط در محیط آموزش

۱۰-   جلب توجه دیگران

۱۱-   رفع نیاز مطرح شدن

۱۲-   ایجاد احساس خوب در خود و دیگران 

در این زمینه تعدادی از بازی های آموزشی ۱۲ گانه که مجموعه آن بیش از ۲۵۰ بازی است نیز برایحضار ارائه خواهد شد.