کاندیدای جدید هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی

اعضاء محترم انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

با سلام و احترام

پیرو اطلاعیه قبلی انجمن در خصوص ثبت نام کاندیداهای انتخابات هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، اسامی کاندیداهای ثبت نام شده به شرح زیر به اطلاع می رسد. امید است با حضور فعال خود در مجمع عمومی انجمن نسبت به انتخاب شایسته‌ترین کاندیداها اقدام نمائید. جهت آشنا

۱-   دکترمحمد علی میرزابیگی

۲-   دکتر حسن ملکی

۳-   دکترنعمت اله موسی پور

۴-  دکتر عزیز اله تاجیک اسماعیلی

۵-  دکترمحمد رضا بهرنگی

۶-   دکترمجید علی عسگری

۷   -دکتر صمد ایزدی

۸-   جواد یزدانی

۹-دکتر جواد حاتمی

۱۰- دکتر رضوان حکیم زاده

۱۱- دکتر پروین صمدی

۱۲- دکتر علیرضا عصاره

سوابق کاندیدا متعاقباً اعلام خواهد شد.