تشکیل آخرین جلسه هیئت مدیره

کارگاه ها و دوره های آموزشی

آخرین جلسه هیئت مدیره فعلی انجمن، روز گذشته (۸/۷/۸۷) تشکیل گردید و عملکرد ۶ ماهه کمیسیون‌ها براساس گزارش ارائه شده توسط رؤسای آن‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در آغاز این جلسه دکتر مهرمحمدی اظهار امیدواری کردند اعضاء هیئت مدیره جدید بتوانند با تلاش بیشتر و جلب مشارکت مؤثرتر اعضاء به شکل شایسته‌تری در جهت تحقق اهداف و برنامه‌های انجمن گام بردارند. در پایان عکسی به یادگاری گرفته شد.