آخرین اثر اندیشمند کیرن ایگان

کارگاه ها و دوره های آموزشی

سلام
فایل پیوست حاوی اطلاعاتی درباره آخرین اثر کیرن ایگان اندیشمند نوپرداز در حوزه تعلیم و تربیت و برنامه درسی است که ظاهرا هنوز چاپ نیز نشده است. ملاحظه آن برای اعضاء محترم انجمن که در زمره نوپردازان و نواندیشان یا دوستداران آنانند خالی از لطف نیست.

دکتر محمود مهرمحمدی

کلیک کنید…