گزارش کوتاهی از برگزاری نشست مشترک انجمن با دانشگاه امام صادق و مؤسسه پژوهشی برنامه ریزی درسی و نوآوری های آموزشی

کارگاه ها و دوره های آموزشی

روز سه شنبه ۱۰ دی ماه ۸۷ نشست علمی با عنوان: برنامه درسی پنهان با رویکرد تربیت دینی با مشارکت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، دانشگاه امام صادق و مؤسسه پژوهشی  برنامه درسی و نوآوری های آموزشی برگزار شد که با استقبال بی نظیر اساتید و دست اندرکاران حوزه علوم تربیتی و کارشناسان سازمان پژوهشی و جمعی از اعضاء انجمن رو به رو شد. در میزگرد تخصصی این نشست آقایان دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر حسن ملکی، حجت الاسلام ذوعلم، دکتر سید کاظم اکرمی،و خانم ها دکتر پروین صمدی و دکتر زهره مو سی زاده حضور داشتند.

گالری عکس ها…