فراخوان نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

کارگاه ها و دوره های آموزشی

نهمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با همکاری و میزبانی دانشگاه تبریز با عنوان «برنامه درسی آموزش عالی در ایران: چالش ها و چشم اندازها»، تلاشی در راستای تحقق این مهم است. عنایت و اهتمام اندیشمندان و صاحب نظران از طریق طرح ایده های نو و کارساز یگانه راه دست یابی به هدفی است که با آینده ایران عزیز پیوندی گسست ناپذیر دارد. امید است که شاهد ارائه دیدگاه ها، نظرات و تجارب ارزشمند کلیه صاحب نظران و بدین ترتیب تضمین غنای علمی این همایش باشیم.

 

فراخوان مقاله…