نامه کمیسیون‌انجمن‌های علمی به دکتر احمدی نژاد

کارگاه ها و دوره های آموزشی
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهور
با اهداء سلام
     سخن گفتن از اهمیت و نقش انجمن های علمی در رشد و شکوفایی علمی و افزایش قدرت، ثروت و امنیت کشور، در نامه ای که عنوانش خطاب به حضرتعالی است – که هم ریاست جمهوری را بر عهده دارید و از امکانات و نیازهای دولت آگاهید و هم خوشبختانه عضوی از اعضای این انجمن های علمی هستید و حتی در مدیریت و تاسیس بعضی از آنها نقش موثر داشته اید و از تواناییهای بالقوه آنها به خوبی مطلعید – تطویل کلام و سخن زاید است. بنابراین با گذر از این مقدمه ،مستقیماً به اصل موضوع پرداخته و به استحضار می رسانیم که انجمن های علمی با توجه به اهمیتی که دارند و با تمام توانائیهای بالقوه ای که در نهاد آنها نهفته است، به دلایل مختلف در فعلیت بخشیدن به توانائیهای خود و ایفای نقش موثرتر در سازندگی کشور و مشارکت در تحقق سند چشم انداز بیست ساله، نقشه جامع علمی و برنامه چهارم و پنجم توسعه کشور، با مشکلات و موانع جدی مواجهند که یکی از مهمترین آنها، نداشتن مکانی ثابت است که در آنجا مستقر شده، جلسه تشکیل دهند، قرار ملاقات بگذارند، به بحث و بررسی بنشینند، یا برای حل مسائل و مشکلات موجود به چاره جویی و برنامه ریزی بپردازند، کارشناس و کارمند برای پاسخگویی به مراجعات خود مستقر کنند، با انجمن های دیگر مشورت نمایند و ارتباطات خود را با یکدیگر گسترش بدهند و همچنین به همکاری هایشان با مجامع علمی داخلی و بین المللی و بخش خصوصی و دولتی، استحکام بخشند؛ تا در جهت رشد و اعتلای علمی کشور با تمام قوا بکوشند.
متاسفانه در حال حاضر بیشتر انجمن ها با مشکل محل استقرار مناسب روبرو هستند و هر یک در جایی و اتاقی مستقرند و در حصار « باید و نباید» ها و توقعات بجا و نابجای صاحبان کرامت این قبیل مکانها، محصور و محدودند، که گاهاً اگر جسارتی می ورزند و در جهت توسعه فعالیتهای خود گامی بر می دارند، معمولاً به دلیل کمبود یا نبود فضای کافی و امکانات لازم، ناگزیر می شوند که پا پس بگذارند. همچنانکه وقتی می خواهند جلسه ای برگزار کنند، نخست باید منت پذیر افراد متعددی بشوند، یا اگر کسی نشانی ثابت آنها را جویا شود، چاره ای ندارند جز آنکه وی را به صندوق پستی انجمن ارجاع دهند؛ اما افسوس که این صندوق ها فقط نامه می پذیرند، نه مراجعه کننده.
اما آنچه ما را به ارسال این نامه وا داشته است، نیاز های علمی تخصصی کشور و توانایی بالقوه انجمن ها برای رفع این نیازها از یک سو و کمبود امکانات و تجهیزات انجمن ها برای تأمین این نیازها از سوی دیگر و به نتیجه نرسیدن اقدامات و تلاشهای گذشته و حال وزارت علوم برای رفع این تنگناهاست. همه این گرفتاریها سبب شده است که امروز رؤسای انجمن های علمی، مشکل خویش را به حضور آن برادر بزرگوار عرضه بدارند و بگویند اینک نخبگان علمی کشور، آماده خدمتند و برای ادای بهینه رسالت علمی خویش، منتظر عنایت رئیس دولت می باشند.
امید است که با اوامر حضرتعالی ساختمانی مناسب در اختیار تمامی انجمن های علمی قرار گیرد تا مجموعه انجمن های علمی ایران که اکنون تعداد آنها به ۱۹۰ انجمن می رسد بتوانند در آن مستقر شده و بدین طریق ،مرکزیت فعالی برای مراجعات و تعامل سازنده نهادهای دولتی و خصوصی و افراد حقیقی و حقوقی فراهم شود و با تمرکز دفاتر انجمن ها در یک محل، اطلاع رسانی و اطلاع گیری از آنها آسانتر گردیده و همه بتوانند از امکانات مشترک موجود در آن ساختمان، مثل تالارهای جلسات و اجتماعات و پایگاههای اینترنتی و رسانه ای، یا امکانات مشاوره ای و امثال اینها برخوردار شوند. تا امکان ارتباط و تعاملی سریعتر و سازنده باهم و با جامعه را بیابند.
انجمن های علمی کشور مطمئن هستند که این بار طرح تقاضا به محضر حضرتعالی، آدرس را درست آمده اند، به گونه ای که حتی گمان خلاف آن را هم به مخیله خویش راه نمی دهند. از این رو منتظرند که این گره سرانجام در دولت نهم و به دست یکی از اعضای مؤثر همین انجمن ها که اکنون در رأس قوه مجریه کشور قرار دارد گشوده شود و انجمن های علمی با دریافت خبر موافقت و دستورات لازم توسط حضرتعالی، برای تأسیس این یادگار که بی گمان خیر ماندگار است، به فعالیتهای خود شور و نشاط تازه ای بدهند و برنامه ها و خدمات علمی، تخصصی خود را با خرد جمعی و امکانات جدید به سرعت توسعه داده و بیش از پیش امکان بیابند تا به وظایف خود نسبت به کشور عزیز خویش جامه عمل بپوشانند.
 
پیشاپیش از عنایت حضرتعالی به موضوع کمال تشکر را دارد. 
امضاء کنندگان: رؤسای انجمن‌های علمی